Turistický klíč 4

Lokace

  • Kraj: Jihočeský
  • Okres : Písek
  • Obec : Zvíkovské Podhradí

Historie

Přesné datum založení hradu není známo, první písemná zmínka o již stojícím hradu pochází z roku 1234. Pravděpodobně byl hrad postaven v posledních letech vlády Přemysla Otakara I.

Hrad se nachází na strategickém místě nad soutokem Otavy s Vltavou ze třech stran chráněn prudkými svahy.

K velkému stavebnímu rozsahu dochází za vlády Přemyslovců, kteří využívají Zvíkov jako jedno z reprezentativních královských sídel. V této době zde vznikla jedna z nejvýznamnějších gotických památek a to kaple Sv. Václava.

V roce 1429 byl po dobu čtyř měsíců hrad neúspěšně dobýván Husity, avšak důsledkem bylo značné poškození obvodového zdiva.

Od roku 1473 do roku 1622 vlastní Zvíkov rod Švamberků, který zde provedl rozsáhlé stavební úpravy v duchu renesance.

Časech po bitvě na Bílé Hoře dochází k úpadku hradu, trvale zde sídlila pouze vojenská posádka.

Od konce 17.století je Zvíkov využíván pouze jako hospodářské skladiště. Důsledkem nezájmu je zborcení obvodové palácové zdi až na úroveň terénu. Roku 1719 získávají Zvíkov Schwarzenbergové, avšak rozsáhlé opravy byly provedeny až po roce 1880.

Zajímavosti

  • Gotická kaple Sv. Václava.
  • Hradní rytířská síň.
  • Hrad stojí nad přehradní nádrží, kterou byl výrazně změněn ráz okolní krajiny.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Nejbližší zastávka je v obci Vlastec cca 8 km od hradu.
  • Auto: Z Příbrami po silnici č.4 směr Strakonice, v Miroticích odbočit na Milevsko po silnici č. 121 do Zvíkovského Podhradí a  odtud cca 4 km odbočit ku hradu. Druhá možnost je jet z Tábora na Milevsko tudy po silnici č.121 směr Mirotice do Zvíkovského Podhradí.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

www.hrad-zvikov.cz