Turistický klíč 3

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres : Beroun
  • Obec : Karlštejn

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Hrad byl založen roku 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1365 byla vysvěcena kaple Sv. Kříže, čímž byla dokončena stavba hradu. Po roce 1480 byly provedeny pozdně gotické přestavby a totéž se opakovalo v 16. století avšak  ve slohu renesančním. Dnešní vzhled Karlštejn získal na konci 19.století kdy byla provedena přestavba v duchu purismu.

Zajímavosti

  • Sbírka 129 nástěnných deskových obrazů mistra Teodorika ze 14.století.
  • Největší portrétní galerie českých panovníků.
  • Kopie Svatováclavské koruny.
  • Dominantní 60 m vysoká Velká věž.
  • Hrad nabízí dva prohlídkové okruhy.

Internetové stránky

www.hrad-karlstejn.cz