Turistický klíč 147

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Mělník
  • Obec: Veltrusy

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text přebrán z níže uvedených webových stránek:” Zdejší zámek vznikl za vlády Václava Antonína Chotka a jeho choti Marie Terezie ze Scheidlerů na počátku 18. století. Veltrusy byly od počátku budovány s velkorysou barokní koncepcí jako komplex výškově odstupňovaných budov obklopujících čestný dvůr podle osy sever – jih. Po roce 1750 nechal Rudolf Chotek rozšířit hlavní budovu zámku zvětšením křídel na dvojnásobek jejich původní délky a později došlo ke stavebnímu scelení nádvorních bočních budov. Další majitel Jan Rudolf Chotek se zasadil o úpravu veltruského zámeckého parku a důsledkem povodní v letech 1784 a 1785 nechal vybudovat nové koryto Vltavy a dal tak vzniknout Veltruskému ostrovu. Poslední majitelé zámku Karel a Livie Chotkovi poskytli zámek k dispozici za druhé světové války německé armádě, kterou v květnu 1945 vystřídala Rudá armáda, jejíž oblastní velení zde několik měsíců pobývalo. Poslední majitelé odešli po válce do Německa, kde v roce 1972 krátce po sobě zemřeli,aniž by zanechali potomstvo. Celý areál byl zásadně poškozen povodněmi v roce 2002 a dosud probíhá jeho obnova.

Zajímavosti

  • V srpnu 1754 zámek na pozvání Rudolfa Chotka navštívila rakouská císařovna Marie Terezie.

Internetové stránky

www.zamek-veltrusy.cz