Turistický klíč 148

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Mělník
  • Obec: Nelahozeves

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text přebrán z níže uvedených webových stránek:” Někdy kolem roku 1352 se objevuje první zmínka o Nelahově vsi. Tehdy byla obec majetkem pražské kapituly, která zde nechala postavit tvrz. Ta však nestála na místě zámku, ale v místě dnešního náměstí. Tvrz neustále měnila majitele. Zlomovým pro zdejší kraj a jeho obyvatele se stal až rok 1544. Tehdy statek zakoupil Bavor Florián Grispek z Griesbachu. Roku 1553 se začal na skalnatém návrší nad řekou stavět nádherný zámek inspirovaný sídly italských šlechticů. Architekti přijeli přímo ze severní Itálie a byla mezi nimi jména jako Giovani de Statio, Pietro Ferrabosco či Giovanni Spazio. Roku 1623  zakoupila Nelahozeves Polyxena z Pernštejna, žena Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz. Tato velice svědomitá žena se zasadila o založení dnes světově známé, lobkowiczské umělecké sbírky. Za své sídlo si však zvolila nedalekou Roudnici, a tak zámek nikdo neobýval. Roku 1648 jej navíc vyplenili Švédové. Dříve honosné sídlo sloužilo jako kanceláře a sklady. Až do 19.století zámek postupně chátral. Roku 1876 byla navržena novorenesanční oprava zámku, která se ale z nedostatku finančních prostředků nakonec neuskutečnila. Komplexní opravy se dočkala Nelahozeves až po zestátnění v roce 1948. Roku 1992 příběh končí. Zámek se vrátil zpět do vlastnictví rodu Lobkowiczů, kteří zde návštěvníkům zpřístupnili nádherné zámecké prostory a ojedinělou sbírku čítající stovky zajímavých děl.”

Zajímavosti

  • Zámek nabízí dva vyhlídkové okruhy, možnosti pořádání svateb, kulturní akcí, atd..

Internetové stránky

www.lobkowicz.cz