Turistický klíč 13

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Mladá Boleslav
  • Obec: Boseň

Historie

Hrad byl postaven někde na počátku 14. století na čtyřech blokách pískovcových kvádrů. V té době byl hrad dřevěný a dnes není znám jeho původní tvar. Ani přesné datum stavby hradu není známo, jen víme z písemností, že se v letech 1316-1318 zúčastnili bojů v Pojizeří páni z Valečova. Jedni z pánů na Valečově byli bratři Bernard a Bartoš Valečovští, kteří za dob husitských byli přívrženci Mistra Jana a blízkými přáteli Jana Žižky, čímž nedošlo ani k obléhání, ani k dobytí hradu a pustošení okolního kraje. K nejvýznamnějším pánům na hradě patří Vaněk Valečovský z Kněžmosta, který zde vládl v letech 1464 – 1472. Protože vlastnil soustu jiných statků v České zemi, byl přívržencem krále Jiřího z Poděbrad a purkmistrem na Starém městě pražském, měl dostatek prostředků k přestavbě hradu a vybudování nového paláce na Valečově. Na počátku 16. století se majitelé na Valečově rychle střídali, za zmínku stojí Jiří Vančura z Řehnic, po jehož smrti připadlo panství jeho dvěma synům Hynkovi a Zikmundovi, kteří si majetek rozdělili na dvě nová panství a zároveň rozdělili i samotný hrad. Oba díly statku držely postupně rozdílní majitelé, až v roce 1602 se Kryštofovi Kapounovi ze Svojkova podařilo obě panství opět spojit. Po konfiskaci Kryštofova majetku se Valečov dostává do rukou Albrechta z Valdštejna, ale po jeho smrti majetek opět putuje mezi jednotlivými vlastníky. V roce 1652 odkoupil sídlo tehdejší majitel Zvířetic Ferdinand Arnošt z Valdštejna. Hrad sloužil do první poloviny 18.století jako obydlí úřadníků, ale později je ponechán svému osudu a chátrá. Jeho trosky se v 19. století staly sídlem chudiny a ještě na počátku 20. století byly světničky vytesané ve skále obývány.

Zajímavosti

  • Zachovalý prohnutý velký palác.
  • Obytné světničky v okolí hradu.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Nejbližší zastávka je cca 4 km v obci Mnichovo Hradiště na trati z Turnova do Mladé Boleslavi.
  • Auto: Po silnici pro motorová vozidla č.E65z Prahy do Liberce, exit Mnichovo Hradiště směr na Sobotku po silnici č.268 cca 3km do obce Boseň, která je již v podhradí.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.pruvodce.com/valecov/