Turistický klíč 12

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Česká Lípa
  • Obec: Bezděz

Historie

Stavba Bezdězu byla započata v roce 1260 za vlády Přemysla Otakara II, který v oblasti Bezdězu vytvořil silné panství proti rozpínavosti severočeské šlechty. Po smrti Přemysla Otakara II v roce 1278 došlo k zastavení stavebních prací, které ale po krátkém čase pokračovaly, neboť si Bezděz vybral markrabě a poručík Václava II Ota Braniborský jako vězení pro nezletilého krále a jeho matku. Jejich vězení nebylo tak kruté, jak se nadále tradovalo, v této době patřil Bezděz k nejmodernějším a nejpohodlnějším královským sídlům. Václav II zde byl vězněn necelý rok a poté ho Ota Braniborský převezl nejprve do Žitavy a poté do Braniborska. V roce 1283 za velkou sumu peněz a zástavu panství je mladý král propuštěn za zajetí. Po roce 1300 získává celé panství včetně hradu částečně do zástavy a částečně jako dar za poskytnuté služby králi Hynek z Dubé. V držení Berků z Dubé byl  hrad až do roku 1348, kdy jej český král Karel IV vyplatil ze zástavy a v listině Majestas Carolina ho určil jako hrad který by nikdy neměl být prodán či zastavěn. Však již jeho syn Václav IV hrad zastavil svému bratranci markraběti Prokopovi, ale za krátký čas ho vyplatil zpět a do jeho smrti je hrad v královských rukou. Avšak další panovník Zikmund ihned Bezděz zastavuje svému přívrženci Janu staršímu z Michalovic. Během husitských válek dojde k bitvám i na Bezdězském panství, avšak dobytí hradu je v té době nemožné, takže se husité o obléhání ani nepokoušejí. Další vlastníci a zastavitelé se rychle střídají (Jan ze Smiřic, Jan Tovačovský s Cimburka, Jan z Janovic a jeho potomci, Zdislav Berka z Dubé, Mikuláš Zajíc z Házmburka, Adam Berka z Dubé, Jan z Vartemberka, Václav starší Berka z Dubé, Albrecht z Valdštejna.) Roku 1627 Albrecht z Valdštejna stěhuje na Bezděz augustiánský klášter z Bělé k nemalé radosti mnichů, ti zde sídlí do roku 1633. Od roku 1662 na Bezdězu sídlí řeholní řád monserratských benediktinů, který patří pod pražský klášter v Emauzích. Ti opravili zpustlé a vyhořelé hradní paláce a v roce 1666 sem přinesli kopii monserraské madony, čímž se z Bezdězu stalo významné poutní místo. Zároveň se na hradu kupili votivní dary poutníků a příznivců, čímž zde vznikalo velké bohatství. Řeholní řád v roce 1679 prodává veškeré pozemky bezdězského panství mimo samotného vrchu Bezděz a hradu Kryštofu z Heisensteinu. O velký poklad však přišli, když v roce 1788 Bezděz obsadilo pruské vojsko, objevili skrytý poklad a kořist odvezli. Opuštěný klášter se stal pro okolní obyvatele vítaným zdrojem stavebního materiálu a hrad byl postupně pustošen. V roce 1797 byl hrad prodán Arnoštovi z Valdštejna, čímž byl již zpustlý hrad zachráněn. V době romantismu je hrad přitažlivým místem pro řadu vlastenců a obroditelů.

Zajímavosti

  • Máchovo jezero založené za vlády Karla IV purkrabím Oldřichem Tisty z Libštejna.
  • Původně 30 m vysoká hradní věž  s tloušťkou zdi 4m.
  • Jedna z nejdochovalejších staveb ze 13. století – Hradní kaple.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Hrad se nachází cca 2 km od stanice Bezděz na trati z České Lípy do Mladé Boleslavi.
  • Auto: Po silnici č. 38 z České Lípy do Mladé Boleslavi cca 7 km za obcí Doksy.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.pruvodce.com/bezdez/index.php3