Turistický klíč 20

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Semily
  • Obec: Turnov – Pelechov

Historie

Přesné datum vzniku hradu není známo, víme však, že zakladatelé hradu pocházeli ze šlechtického rodu Markvarticů a hrad byl postaven někdy v druhé polovině 13. století. Zároveň  byly s hradem postaveny dvě předsunuté hradní pevnosti 3,5 km jižně Kavčiny a 2 km severovýchodně pevnost Chlum. První písemný důkaz o existenci pochází z roku 1304, kdy se objevuje Zdeněk z Valdštejna syn Jaroslava z Turnova. Sám Zdeněk pocházel ze čtyř dětí a následovně měl pět synů, čímž po následujících 80 let vlády dochází k roztržkám a drobným bojům. V roce 1383 získávají Valdštejn páni z Vartemberka. Za husitských válek je uváděn jako majitel pan Jan z Vartemberka a jako držitel Jan Rozvoda neboli Rameš z Hrádku, který patřil mezi přívržence husitů. Dodnes nevíme jestli je to tím, že Rameš neplnil své povinnosti a nebo se hradu ujal násilím. Hrad je spojen se jménem Zikmunda Korybutoviče, který se ucházel o český trůn a po zatčení v Praze v roce 1427 byl vězněn na Valdštejně a poté poslán do Polska. Během husitských válek a těsně po nich hrad mění často držitele a proto je na konci třicátých let dobyt loupeživými bandami. I po navrácení hradu do rukou původních majitelů spory o vlastnictví dále pokračují a za definitivního pána je pokládán až Jinřich Šof z Helfenburka, který roku 1493 prodává panství Kateřině za Štítar. Zadlužený Valdštejn po smrti Kateřiny kupuje Jan Svojanský z Boskovic a v roce 1514 prodává sídlo rodu Smiřických ze Smiřic. Ti jej vlastní do roku 1618 a během jejich vlády celý, z velké části dřevěný, hrad vyhořel a zůstaly pouze zbytky kamenného paláce, hradby a věž. Od této doby již hrad nebyl opravován a chátral a jeho zbytky jsou viditelné dones. Po bitvě na Bílé Hoře získává panství Albrecht z Valdštejna a jeho potomci vlastní sídlo až do roku 1821, kdy jej prodávají Janu Lexovi z Aehrenthalu, který provádí stavební úpravy v duchu romantismu. Byl postaven most se sochami světců, empírová brána, Kaplička Jana Křtitele na původním místě poustevny,  novogotický palác s erby majitelů Valdštejna.

Zajímavosti

  • V kapličce Jana Křtitele je pravděpodobně jediný portrét Karla Hynka Máchy.
  • Na hradě působil Josef Bohuslav Foerster.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Zastávka Turnov – město se nachází cca 3 km od hradu na trati z Turnova do Jičína.
  • Auto: Z Turnova vyjedeme směrem na obec Pelešany, souběžně jedeme podle silnice č. 35 z Turnova do Jičína  a na posledním parkovišti je nutné nechat auto, odtud k hradu cca 1 km po turistické značce.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.pruvodce.com/valdstejn/