Turistický klíč 19

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Semily
  • Obec: Hrubá Skála

Historie

Hrad byl pravděpodobně založen v roce 1353 pod jménem Skála Hynkem z Valdštejna, který jej postoupil svému bratru Jaroslavovi z Vladštejna na Chlumu, Skále a Lomnici. Hrad byl postaven na dvou pískovcových blocích přístupných pouze po mostě nad 60 metrovou propastí a byl pravděpodobně dřevěný s vytesanými sklepními otvory ve skále. Následující vlastnictví je nejasné v letech 1407 – 1408 získává panství Litomyšlský klášter a v roce 1416 – 1460 jsou majitelé odpůrci husitství páni z Jenštejna. V roce 1460 získává Skálu Jan Zajíc z Házmburka, který se postavil na stranu Matyáše Korvína, a tak v roce 1469 byla Skála obléhána královskými vojsky Jiřího z Poděbrad a Jan Zajíc byl donucen se vzdát a uzavřít dohodu s králem. V roce 1492 jsou dalšími majiteli páni Svojanští z Boskovic, za jejich vlády se panství rozšířilo na 54 vsí, ale pro postupné zadlužování bylo sídlo i s polnostmi dáno do zástavy věřitelům, od nichž je po částech skoupil Zikmund ze Smiřic. Roku 1524 vlastní již celé panství. Za vlády pánů ze Smiřic dochází k přestavbě gotického hradu na renesanční zámek se zachováním obraných prvků. Všichni potomci Zikmunda jsou vzornými hospodáři, bohužel však mají chatrné zdraví, které se projevuje předčasným úmrtím jejich členů. Z tohoto důvodu v roce 1618 vymírá poslední potomek Albrecht Jan a po něm zůstává pouze jeho nesvéprávný a slabomyslný bratr Jindřich Jiří a dvě sestry Eliška a Markéta Soloména. Po složitých jednáních získává opatrovnictví i veškerý majetek po Jindřichu Jiřím Albrecht z Valdštejna příbuzný z matčiny strany. V rodu pánů z Valdštejna náleží panství do roku 1821, kdy bylo prodáno Janu Lexovi z Aehrenthalu. V letech 1636 bylo sídlo vyloupeno od Sasů i od císařských vojsk, během třicetileté války bylo panství často sužováno nájezdy Švédů a císařských vojsk, kteří plenily a zabíraly majetky v celé oblasti. V roce 1710 a 1804 zámek Skála vyhořel a za vlády pánů z Aehrenthalu došlo k velkým stavebním úpravám, které byly provedeny v novogotickém slohu a takto získal zámek svoji dnešní podobu. Protože nedaleko byl postaven další hrad s názvem Skála, začíná se od 17. století objevovat rozdělení na Hrubou a Malou Skálu.

Zajímavosti

  • Zámek dnes slouží jako hotel, prohlídkou je přístupné pouze nádvoří a věž.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Zastávka Hrubá Skála je cca 2 km od zámku na trati z Jičína do Turnova.
  • Auto: Zámek se nachází cca 2 km od hlavní silnice č. 35 z Turnova do Jičína cca 7 km za Turnovem.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.hrubaskala.cz/