Turistický klíč 130

Lokace

  • Kraj: Ústecký
  • Okres: Děčín
  • Obec: Jiřetín pod Jedlovou

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Doba vzniku hradu Tolštejn není známá (pravděpodobně se jedná o 13. století) a  první písemná zmínka pochází z roku 1337, kdy byl hrad dobyt Lužičany. V této době patřil známému severočeskému rodu Vartemberkům. Ti jej prodali v roce 1402 Berkům z Dubé, kteří jej nechali opevnit. V době husitských válek nebyl hrad nikdy obléhán. Berkové z Dubé často podnikali výpady do Lužice a se seskupením, kterému se říká šestiměstí vedli neustálí boj. Za vlády Jiřího z Poděbrad se Albrecht Berka postavil králi a ten na oplátku v červenci 1463 hrad dobyl. Tímto se dostal do rukou zpět Vartemberkům a spory s Lužičany dále pokračují. Již v roce 1470 Lužičané hrad dobývají a ten je vzápětí prodán (v roce 1471) saským knížatům Albrechtovi a Arnoštovi. Roku 1485 panství získávají na sto let páni ze Šlejnic a ti jej dále prodávají Jiřímu Mehlovi ze Střelic. Poté ještě hrad několikrát změní majitele, ale v této době se jedná již o nepohodlné staré sídlo a roku 1642 byl v bitvě se Švédy zapálen. Od roku 1865 je na zřícenina hradu Tolštejn hostinec, který funguje dodnes.

Internetové stránky

pamatkovykatalog.cz