Turistický klíč 131

Lokace

  • Kraj: Ústecký
  • Okres: Chomutov
  • Obec: Místo

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Přesné datum založení hradu není známo, avšak dle charakteru stavby tak bylo někdy na počátku 14. století. Jednalo se o hrad strážný, který byl postaven u zemské stezky vedoucí z Německa. Od počátku do roku 1418 panství patří pánům ze Šumburka. V roce 1418 byl hrad obléhán a  dobyt Mikulášem chudým z Lobkovic, který následně hrad získal do zástavy od českého krále Václava IV. Po králově smrti Lobkovicové nadále zůstávají na Hosištejně a provádějí zde velké stavební úpravy. Poslední majitel, který Hasištejn trvale obýval byl český humanista a cestovatel Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Po bezdětné Bohuslavově smrti začal hrad chátrat, pozůstalý bratři si panství rozdělili, ale většinu z něj do r. 1606 získala konfiskací královská komora. Když se o hrad nikdo nestaral, stal se po svém zániku vydatným zdrojem stavebního materiálu pro okolní osadníky.

Zajímavosti

  • Na hradě je dobově zařízená restaurace.

Internetové stránky

www.hasistejn.cz