Turistický klíč 48

Lokace

  • Kraj: Vysočina
  • Okres: Jihlava
  • Obec: Telč

Cestovní itinerář

Historie

Následující informace jsou použity z oficiálních stránek města Telč:” P od le místní pověsti je založení Telče spojováno s vítězstvím m or avského knížete Otty II. nad českým Břetislavem r. 1099. Na paměť bitvy prý založil vítěz kapli, později kostel a osadu, dnešní Staré Město. Hist or icky doložená je teprve zpráva o zeměpanském dv or ci a strážní věži s kostelíkem – sídle královského správce. Toto královské zboží Telč vyplatil Karel IV. nejprve ze zástavy (1335) a později za pohraniční hrad Bánov (1339) s Jindřichem z Hradce. Tento r od zakládá novou Telč. Předp ok ládá se, že to byl Menhart z Hradce, který po roce 1354 postavil hrad, kostel, v od ní opevnění a gotické domy po obv od u rozsáhlého tržiště. Roku 1426 byla Telč – kromě hradu – dobyta husitským vojskem pak Janem Hvězdou z Vícemilic. V polovině 16. století se ujímá telčského panství Zachariáš z Hradce a nastává doba rozkvětu pro hrad i město. Během třicetileté války Telč i celý kraj trpí p od švédskými (ale i císařskými) vojsky. Město bylo r. 1645 i krátce obsazeno a vyrabováno Švédy. P od statští –Lichtensteinové hosp od ařili pak v Telči od roku 1761 až do r ok u 1945, kdy byli poslední členové r od u vysídleni do Rakouska. Dodnes si však historické centrum města Telč uchovalo podobu jakou mělo za vlády Zachariáše z Hradce.

Zajímavosti

  • Dne 13. prosince 1992 byla Telč zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Internetové stránky

https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie