Turistický klíč 49

Lokace

  • Kraj: Jihočeský
  • Okres: Jindřichův Hradec
  • Obec: Jindřichův Hradec

Cestovní itinerář

Historie

Následující informace jsou použity z oficiálních stránek zámku Jindřichův Hradec:” Stavba středověkého hradu, nazývaného v nejstarší historické zprávě “Novum castrum” – Nový hrad je spjata se jménem Jindřicha Vítkovce, zakladatele Vítkovské odnože Pánů z Hradce. Již v této době vznikla okrouhlá černá věž, která se stala součástí původní stavby. Vítkovci vlastní panství do roku 1604, kdy jej během své existence přestavují z původního romásko-gotického hradu na novodobý a na svou dobu velice moderní renesanční zámek. Zvláštností je, že žádný z následujících majitelů hradu neprovedl celkovou přestavbu a tak kromě dílčích úprav se nám do dnešních dnů zachovalo původní členění renesančního zámku. V roce 1604 se díky vymření mužských potomků stává dědicem panství Vilém Slavata z Chlumu a na Košumberce. Na konci sedmnáctého století zámek získávají Černínové z Chudenic, velice vlivný a oblíbený šlechtický rod na královském dvoře Habsburků. V roce 1773 postihl zámek i město rozsáhlý požár, který poškodil většinu renesančních výzdob interiérů a uměleckých sbírek. Od té doby zámek chátral a později sloužil jako hospodářská stavení. Až v roce 1851 byl z Černínského paláce přivezen rodový archív a postupně byla započata rekonstrukce budov. Na celkovou obnovu si musel zámek počkat až do roku 1976, kdy byla provedena generální rekonstrukce, která trvala 17 let a v roce 1993 byl zámek v Jindřichově Hradci zpřístupněn veřejnosti.

Zajímavosti

  • Tři návštěvní okruhy a návštěva černé věže.

Internetové stránky

https://www.zamek-jindrichuvhradec.cz/cs