Turistický klíč 16

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Česká Lípa
  • Obec: Sloup v Čechách

Historie

Počátky hradu Sloupu nejsou dost jasné, předpokládá se, že hrad byl založen na konci 13. století, případně na počátku 14. století. První písemná zmínka o existenci hradu je spjata s jeho pánem Čeňkem z Lipé.  Každopádně místo, kde stojí zřícenina bylo pro svou vynikající polohu obydleno již v pravěku eneolitičtími obyvateli a po nich lidem popelnicových polí. Po roce 1330 koupil Sloup Hynek Berka z Dubé a jejich rod zde zůstal pány do počátku husitských válek, kdy prodali hrad Janu Velflovi z Varnsdorfu. Z neznámých důvodů se po roce 1455 na Sloupu usadil Mikeš Pancíř ze Smojna, který patřil k pevným spojencům Zikmunda, to mu však nepřekáželo vést neustále boje z lužickým šestiměstím. Sloup byl obléhán dvakrát nejprve v roce 1444, kdy obléhání nepodlehl a rok později znovu, kdy se útočníkům podařilo posádku po třech měsících nechat vyhladovět. V roce 1471 opět na více než sto let získávají hrad páni Berkové z Dubé. Když v roce 1607 poslední potomek Adam Berka z Dubé vymřel po meči, hrad rychle mění své majitele. Posledním vlastníkem je Zdeněk Lev Libštejnský z Kolovrat. Hrad však nepřežil třicetiletou válku a roku 1639 byl obsazen a vypálen Švédy. Roku 1680 věnovat majitel zříceniny Sloupu poustevníkům, kteří zde pobývali do roku 1785, kdy byla zdejší poustevna císařem Josefem II zrušena. Za jejich působení byl vytesán nový přístup do hradu, zároveň byly změněny původní sklepy a vytesány nové místnosti. Od odchodu poustevníků hrad chátral a do dnešní doby se zachovaly pouze chodby a místnosti vytesané přímo ve skále.

Zajímavosti

  • Na zřícenině se dochovala hladomorna hruškovitého tvaru pokreslená výtvory vězňů.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Vlak staví cca 5 km od hradu ve stanici Nový Bor na trati z České Lípy do Rumburku.
  • Auto: Z Liberce nebo Děčína po silnici č.13 do Nového Boru a odtud do Sloupu v Čechách.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.hradsloup.cz/