Turistický klíč 17

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Semily
  • Obec: Turnov

Historie

Doba vzniku hradu není jednoznačně známa, některé prameny uvádějí, že mohl být postaven po roce 1289 Jaroslavem z Ralska, jiné tvrdí, že hrad vznikl až za vlády jeho syna Havla, který se píše z Rohozce. Jednoznačně lze říci, že hrad byl založen šlechtickým rodem Markvarticů a ti jej drželi do roku 1391, kdy jim byl pro účast v protikrálovském tažení zkonfiskován. Po následujících necelých třicet let o Rohozce není nic známo, až v roce 1417 je majitelem pan Jan z Michnovic řečený Kruhlata. Za jeho vlády dobyl město Turnov Jan Žižka z Trocnova, není však zpráv, že by se boje nějak dotkly samotného hradu. V roce 1468 rod Michalovců vymírá po meči a hrad získává Magdaléna a Jan Tovačovský z Cimburka. Po jeho smrti (1483) majetek přechází na jeho druhou choť Johanku z Krajku, která se podruhé vdala za nejvyššího komořího Jana ze Šelmberka. Během jejich vlády došlo k velké přestavbě Rohozce na honosný pozdně gotický zámek. Do dnešní doby se dochovala pavlač a branka do věže s letopočtem 1516 dosvědčující dobu přestavby a vstupní portál nesoucí podobizny obou manželů. V roce 1534 panství koupil Jan z Vartemberka. Za vlády jeho potomků došlo ke stavební úpravě zámku v renesanční stylu, který je v určitých částech zámku patrný dodnes. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek Vartemberkům zkonfiskován a jako většina okolních panství i toto získává Albrecht z Valdštejna. Od něj Rohozec dostává nejprve jako léno později dědičně plukovník Mikuláš Desfourse a jeho potomci vlastní panství až do roku 1945. (V této době se prvně uvádí název Hrubý Rohozec). Během více než 300 let dlouhém panování došlo ke dvěma výrazným stavebním změnám na zámku. První byla provedena na popud Marie Polyxeny ze Šenfeldu manželky Albrechta Maxmiliána Desfourse v roce 1675, a byla to barokní přestavba zámecké kaple. Druhá rozsáhlá úprava na zámku pochází z roku 1822 a byla provedena ve slohu pseudogotickém.

Zajímavosti

  • Na zřícenině se dochovala hladomorna hruškovitého tvaru pokreslená výtvory vězňů.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Zastávka je v Turnově cca 3 km od zámku na trati z Prahy do TurnovaZ Prahy po silnici pro motorová vozidla E65 směr Liberec, uhnout na Turnov, projet městem a na výpadovce směrem Harrachov je to posední budova po pravé straně.
  • Auto: Z Prahy po silnici pro motorová vozidla E65 směr Liberec, uhnout na Turnov, projet městem a na výpadovce směrem Harrachov je to posední budova po pravé straně.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.hruby-rohozec.cz/