Turistický klíč 163

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Pardubice
  • Obec: Pardubice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže vedených stránek :” První dochovanou písemnou zprávou o Pardubicích je Listina z roku 1295. Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili synové Púty z Dubé Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Přichází na scénu dějin šlechtický rod – páni z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu koně se zlatou uzdou na červeném štítu. Roku 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, který začal v okolí budovat novou rodovou doménu. Za doby pánů z Pernštejna dochází na Pardubicku k obrovskému rozkvětu. Původní areál hradu byl přestavěn na reprezentativní zámecký palác. Pernštejnové zásadně ovlivnili i vzhled samotného města. Pardubice, které byly ještě koncem 15. století nevýznamným zemědělským městečkem, začal Vilém z Pernštejna ihned přetvářet podle své představy. Získal pro ně status města a sám vypracoval městské zřízení (1512). Nákladná pozdně gotická přestavba města, dokončená po velikém požáru Pardubic r. 1507, dala již v první třetině 16. století vzniknout přísloví “skví se jako Pardubice”.  Pardubice se v průběhu první poloviny 16. století staly ekonomickým a kulturním centrem rozlehlého panství, které po finanční krizi pernštejnského roku (1560) získal arcikníže Maxmilián Habsburský. Královským komorním městem zůstaly Pardubice až do moderní doby.

Zajímavosti

  • V areálu zámku sídlí východočeské muzeum.

Internetové stránky

www.vcm.cz