Turistický klíč 162

Lokace

  • Kraj: Praha
  • Okres: Praha – Východ
  • Obec: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán a částečně upraven z níže uvedených stránek: “První dochované památky dokazující místní osídlení pocházejí z doby kamenné, dále existují archeologické nálezy i z doby bronzové a železné. Poloha u toku řeky Labe a blízkost Prahy měla velký vliv na místní rozvoj. V roce 1052 zde vznikla staroboleslavská kapitula, nejstarší na našem území. Během husitských válek byl místní hrad pobořen Pražany. Za třicetileté války byl Brandýs si Boleslav téměř zničeny, ale v době pobělohorské se Stará Boleslav stala centrem Mariánského kultu. Roku 1680 Byla vybudována Svatá cesta z Prahy do Boleslavi, zahrnující řetěz kapliček s obrazy Panny Marie a sv. Václava. Do historie se zapsal rok 1813, kdy se na brandýském zámku sešli tři panovníci /císař František I., pruský král Vilém III. A ruský car Alexandr I./ spolu s vrchním velitelem koaličních proinapoleonských armád knížetem Karlem Schwarzenbergem, aby tu připravovali úder proti Napoleonovi I.”

Zajímavosti

  • V roce 1960 se spojil Brandýs nad Labem se Starou Boleslaví a vzniklo město s nejdelším názvem na našem území.

Internetové stránky

www.brandyszamek.cz