Turistický klíč 115

Lokace

  • Kraj: Praha
  • Okres: Praha-západ
  • Obec: Okoř

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek : “Už ve 13. století existovalo na místě dnešní Okoře opevnění s mimořádně vyzdobenou kaplí. Hrad nechal vystavit před rokem 1359 přední měšťan Starého Města pražského František Rokycanský. Okoř patřila mezi nejhonosnější sídla české šlechty doby karlovské. Od roku 1414 se jako majitel Okoře uvádí Mikuláš z Prahy, královský podkomoří. Po něm přešel hrad do držení Jindřicha Lefla z Lažan a z Bechyně, který prodal hrad Ludvíku z Florencie, apatykáři ze Starého Města pražského. Hrad dobylo táborské vojsko na začátku r. 1421 na zpáteční cestě z výpravy do Žateckého kraje. Po husitských válkách byl hrad vrácen synovi Ludvíka, Janovi, který v něm zůstal do své smrti v r. 1443. Pozdější majitel Bořivoj z Lochovic začal s přestavbami hradu, ve kterých pokračoval jeho vnuk Bořivoj z Donína. Až do 15. století zůstávala podoba Okoře prakticky nezměněna. Bořivoj z Donína provedl rozsáhlou gotickou přestavbu, dokončenou zřejmě roku 1494. V této době se součástí obranného systému hradu stal i rybník, který ho obklopoval ze tří stran. Po vleklých rodinných sporech v 80. letech 16. století získal hrad katolík Jiří Bořita Z Martinic a připojil ho ke smečenskému panství. Pod jeho dohledem proběhly na Okoři renesanční úpravy, které měly středověké sídlo přeměnit na pohodlnější obyvatelný zámek. Roku 1649 odkázal Jaroslav z Martinic Okoř jezuitské koleji u sv. Klimenta. Za třicetileté války byl hrad dobyt a zůstal i s celou vesnicí ležet v rozvalinách. Jezuité hrad v 70. – 80. letech 17. století opravovali, v letech 1665 – 1666 byly přistavěny dva nové mosty. Jezuité byli posledními majiteli hradu, kteří v něm skutečně sídlili. Po zrušení jezuitského řádu 1773 a zabavení jeho majetku začala Okoř chátrat, až se stala ruinou.”

Internetové stránky

www.okor.cz