Turistický klíč 116

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Česká Lípa
  • Obec: Jablonné v Podještědí

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Jak samotné město, tak i dominikánský klášter mají společnou historii. Město vzniklo na křižovatce cest okolo roku 1240 a patří tak k nejstarším na severu Čech. V této době zde vládl Markvartův syn Havel se svoji chotí Zdislavou, která zde založila již zmíněný dominikánský klášter. Oba manželé byly lidé bohabojní a silně věřící. Koncem 14. století město získávají Berkové z Dubé a od nich roku 1418 Vartemberkové. Během husitských válek bylo město, klášter i kostel vypáleny a nedlouho poté se majetek vrací zpět Berkům z Dubé, kteří jej vlastní až do roku 1706. Od roku 1683 začíná přestavba kláštera, dřívější stavby byly postupně demolovány, a to za přispění šlechtických majitelů okolních panství a postaveny budovy nové. V pobělohorské době dochází k násilné katolizaci, obyvatelstvo bylo “přivedeno” na pravou víru v poutech a železech. V roce 1788 byl josefským dekretem dominikánský klášter zrušen a rok nato postihl Jablonné velký požár, který zničil většinu města. Jablonné je jediné město, které navštívil Napoleon Bonaparte, přišel z dnešního Německa přes Petrovice a Kněžice a po vyslechnutí zástupců města a zvědů se navrátil zpět k Drážďanům. Klášter byl opuštěn až do roku 1945, kdy se Dominikánští bratři vrátili, ale pouze na následujících 5 let. Definitivní návrat nastal až v roce 1990. 

Internetové stránky

www.jablonnevp.cz