Turistický klíč 188

Lokace

  • Kraj: Vysočina
  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Obec: Lipnice nad Sázavou

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek :” Lipnický hrad byl založen kolem r.1310, jednou z větví starobylého českého rodu Ronovců – Lichtenburky.V r.1319 se hrad nakrátko dostal do královských rukou a král Jan jej postoupil Jindřichovi z Lipé v úhradu za Žitavsko.Po Jindřichově smrti v r. 1329 se vlády nad panstvím ujímají jeho synové, kteří v r.1335 na Lipnici hostí samotného krále Jana se synem Karlem, jemuž v roce 1370 hrad postupují. Roku 1376 zastavil král Lipnici pánům z Kunštátu a ti ji r.1379 předali Vítkovi z Landštejna. Král Václav IV. přenechal Landštejnům lipnické panství dědičně. Během husitských válek se na Lipnici vystřídalo několik pánů, převážně husitských hejtmanů a nejdůležitějším byl Mikuláš Trčka z Lípy a za vlády jeho potomků byla Lipnice přestavěna gotickou hradní residenci. Panství zůstalo v rukou rodu až do r.1561, kdy jej kupil František hrabě z Thurnu. Thurnové hrad výrazně renesančně upravili. Roku 1693 panství získal Jan Rudolf Trčka z Lípy a hrad se tak vrátil do rukou původních pánů. Za účast v “povstání ” Albrechta z Valdštejna byla Lipnice Trčkům odebrána a Hrad takto získal roku 1636 burgundský šlechtic Matouš Vernier de Rougemont. Roku 1645 obsadila hrad švédská posádka a ta tropila takové škody v okolí, že v r.1646 Lipnici oblehla císařská armáda, které se ale hrad ani po čtyřměsíčním obléhání dobýt nepodařilo.Úpadek malého provinčního panství nezastavili ani jeho další majitelé, kterými byli v 18. a 19.století Palmové a Trauttsmandorffové. Hrad sloužil v té době pouze jako sídlo správy panského velkostatku. V neděli 19.září 1869 postihl Lipnici katastrofický požár, jemuž podlehl nejen celý hrad, ale i většina městečka. Vyhořelá zřícenina pak zůstala opuštěná až do r.1913, kdy začala záchrana a obnova hradu. Byl založen Sbor na záchranu hradu Lipnice a roku 1924 koupil hrad za 100,-Kč Klub českých turistů.”

Zajímavosti

  • Ve zdech hradu byla podle pověsti zaživa zazděna manželka majitele Kateřina z Landštejna i s mrtvolou svvého milence.

Internetové stránky

www.hrad-lipnice.cz