Turistický klíč 251

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Kutná Hora
  • Obec: Kutná Hora

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text přebrán z webových stránek, autorka Karolína Vagacká  “Kostnice byla původně hřbitovním kostelem zdejšího cisterciáckého kláštera. Hřbitov byl poznamenán zajímavou událostí, která zásadně změnila jeho historii. Roku 1278 byl poslán opat Jindřich s poselstvím Přemysla Otakara II. do Jeruzaléma, aby přinesl hrst hlíny z hory Kalvárie  a rozsypal ji po sedleckém hřbitově. Místo tímto získalo pověst Svaté Země.Od té doby se v kostnici nechávalo pohřbít mnoho lidí z okolí, ale i ciziny (Polsko, Bavorsko, Belgie). V dobách epidemií zde našlo odpočinek na tisíce lidí. Následkem velkého moru z roku 1318 zde bylo pohřbeno na 30 tisíc lidí. V roce 1421 husité  vypálili klášter a pobili na 500 mnichů, kteří zde žili. Po husitských valkách došlo k postupnému rušení částí hřbitova. Ostatky byly nejprve naskládany okolo kaple, později dány do její spodní části. Tady je roku 1511 poprvé srovnal do šesti pyramid poloslepý mnich. V době (1784), kdy císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i sedlecký klášter, jehož majetek později koupili Schwarzenberkové z Orlíka. Výzdoba tak jak ji známe dnes, je výsledkem oprav, které v roce 1870 provedl řezbář František Rint z České Skalice, kterého sem pozvali právě Schwarzenberkové. František Rint, spolu se čtyřmi členy své rodiny, kosti namáčel do chlorového vápna a tím je bělil a dezinfikoval. Z šesti původních pyramid dvě zrušil a kosti využil na rekonstrukci výzdoby. Výzdobu doplnil Schwarzenberským erbem. Zbývající ostatky, asi 40 m3, pietně uložil zpět do hřbitovní půdy. Celkově práce trvala asi 3 roky. Podle odhadů je Kostnice společným hrobem asi 40 tisíc lidí. Toto dílo není samoúčelné, ale má připomínat fakt smrti a krátkosti lidského života.”

Internetové stránky

www.sedlec.info/kostnice