Turistický klíč 252

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Semily
  • Obec: Bozkov

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Obec Bozkov leží stulená na soutoku divoké řeky Kamenice a poklidného, ale velmi čistého toku potoka Vošmenda . O době založení  a vzniku obce nejsou žádné písemné památky .  Je tu souvislost s kolonizací horního Pojizeří , které expandovalo ve 12. století z tehdejšího centra cisterciánů, Mnichova Hradiště. První historický doklad o existenci Bozkova je až v konfirmačních knihách (zápisy o jmenování farářů) z let 1354 až 1433. Tehdy Bozkov patřil cisterciáckému klášteru u Mnichova Hradiště .  Naše oblast přitahovala pro častý výskyt železné rudy . Tato se vyskytovala při Kamenici v tehdejším Engentále – dnešní Bohuňovsko (obec Jesenný) , dále byly ložiska rudy v Sytové při řece Jizeře a konečně se ruda nacházela při toku Potoka Gockrušného (Vošmenda) a tak zřejmě vznikla hornická osada Bedkovice, nyní zvaná Dolní Bozkov, lidově Podbozkov. Na ostrohu nad ohbím Vošmendy v místech zvaných “V Prutu” se traduje Hrádek, kde snad sídlili horní úředníci. V Bedkovicích se ruda v hutích a hamrech zpracovávala na surové železo, které se odváželo do Brodců – nyní Železný Brod . Roku 1832 zde vypukla cholera která si vzala dost lidských obětí a tak byl na dolením konci obce Příkrý  postaven kříž, který vyhotovil  příkerský mistr kamenický Antonín Valha.

Ke vzniku osady Bozkov se vztahuje legenda mariánská:

„Přáním Boha bylo postavit v Bozkově svatostánek. Protož dopustil Bůh nejdobrotivější, že objeven byl nad Bedkovicemi, zvláštní pramen vody, která záhy od lidu zvána byla “vodou Boží“, protože zbožným užíváním vody této docházeli přemnozí i zázračného uzdravení. Zvěst o tom rozšířila se po horách zdejších a počali sem lidé s důvěrou putovati. Lid putoval “k Boží vodě” k Božskému, zázračnému pramenu” na Božskou (Bozkov, Boskov) u Bedkovic” , až konečně jméno Boskov později Bozkov  zdomácnělo“.

Dominantní stavbou Bozkova je kostel Navštívení Panny Marie, o jehož stavbě má největší zásluhy  kollatorka (patronka) kostela Marie Polyxena hraběnka Des Fours rozená ze Schönfeldu, vdova po generálu Albrechtu Maxmiliánu Des Fours . Do tehdejšího dřevěného kostela dala hraběnka zhotovit pro sochu Madony dřevěnou skříňku, „tabernákulum mariánské” a rozhodla se postavit nový kamenný chrám. Roku 1688 se počalo s lámáním kamene pro stavbu a její přípravou. Listinou arcibiskupského ordinariátu z roku 1690 bylo hraběnce dáno povolení ke stavbě nového kostela z kamene . Nový kostel u Bozkově byl r. 1693 benedikován (nikoli vysvěcen) a zařízen byl inventářem ze starého dřevěného kostela. Roku 1746 byla přistavěna fara, takže kostel přestal být filiálním k faře semilské. Ve čtyřicátých letech 19. století došlo k důkladné opravě kostela,  stavěla se nová farní budova z kamene . Dnes je kostel po celkové rekonstrukci opatřen novou fasádou, věž byla pokryta měděným plechem a byl na ní zřízen přístupný  vyhlídkový ochoz s dalekým výhledem do okolí . V sezóně je věž otevřena denně mimo pondělí . Dále v Bozkově v sakrální oblasti najdeme několik odborně zrestaurovaných křížů a krásnou mariánskou pietu, památku rodu Jiřičových, kterou dal pan Kousal, pokračovatel rodu Jičičů,  přemístit z nedalekého lesa k rodnému gruntu.

Z přírodních zajímavostí  mají prioritu  místní dolomitové jeskyně . Tento krasový útvar ročně navštíví přes 100 tisíc návštěvníků z domova i ciziny . Oblast kolem jeskyní byla v minulosti zákonem vyhlášena za chráněnou oblast.

Po dobu  turistické sezóny  je v provozu  v budově školy naproti kostelu   informační středisko, kde jsou pro vás k dosažení další informace o Bozkově a jeho okolí.

Nakonec pozvánka na první ze slavných bozkovských poutí, která se koná v tradičním termínu, o první červencové pouti.

Zajímavosti

  • Zdravé ovzduší přímo láká k vycházkám po okolí s dalekým výhledem do okolní krajiny.
  • Vyhlídkový ochoz kostela, poutní chrám Navštívení Panny Marie, Kaplička u Matičky s pramenem zázračné vody, rázovité dřevěnky,  dolomitové jeskyně, Sejkorská kaplička, více drobných sakrálních památek, turistické informační středisko.

Internetové stránky

www.obecbozkov.cz