Turistický klíč 10

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Benešov
  • Obec: Konopiště

Historie

Hrad byl založen v roce 1294 panem Tobiášem z Benešova poté, co vyhořela panská tvrz v nedalekém městě Benešov. Původní podoba hradu byla v době svého vzniku velmi neobvyklá. K obraně sloužilo 7 věží a největší z nich dosahovaly výšky 50m. Roku 1327 vymírají páni z Benešova po meči a poslední potomek  přenechává Konopiště svému synovci Zdeslavu ze Štenberka, jehož rod vlastní hrad po dalších 275 let. V letech 1467 bylo Konopiště obléháno vojsky Jiřího z Poděbrad, hrad byl tehdejšími zbraněmi nedobytný a tak se král rozhodl nechat posádku vyhladovět. Po 18 měsících se obyvatelé hradu (asi 500 lidí) vzdali.  V dalších desetiletích dochází k částečným přestavbám hradu, ale někdy kolem roku 1599 hrad vyhořel. V roce 1602 kupuje panství Dorota Hodějovská rozená Hrzánová z Harrasova, která přestavěla hrad na renesanční velmožské sídlo. Celá rodina Harrasů jsou stoupenci Jednoty Bratrské a silně protikatolické. Po bitvě na Bíle Hoře je celá rodina za účast ve stavovském povstání potrestána ztrátou 2/3 majetku. Konopiště bylo prodáno Albrechtovi z Valdštejna, který však za panství nikdy nezaplatil. Po dvou měsících Albrecht prodává sídlo císařskému radovi Pavlu Michnovi z Vacínova, který násilím nutí poddané konvertovat na katolickou víru. Následkem toho bylo lidové povstání v roce 1627, které vyvrcholilo vypálením Konopiště i města Benešova. Další ránu utrpělo panství za třicetileté války, kdy Konopiště dobili Švédové a na hradě se usídlil velitel Alfréd Wittenberg. Do roku 1716 se vystřídalo na Konopišti mnoho majitelů, ale hrad jako celek chátral. V tomto roce kupuje panství Jan Josef Vrtba a na sídle začali velkolepé opravy a přestavby. Ve vlastnictví pánů Vrtbů je Konopiště do roku 1830, kdy  František Josef Vrtba odkázal pozůstalosti císařskému komoří Janu Karlovi Lobkovicovi a jeho rodina je pány na Konopišti do roku 1887, kdy prodali panství  arcivévodovi Františku Ferdinandovi I. Rakouskému d’Este císařskému synovci a následníkovi císařského trůnu. Za jeho vlády byl kompletně přestavěn celý areál i okolí zámku bylo změněno, tak aby se Konopiště stalo reprezentativním sídlem následníka trůnu.

Zajímavosti

  • Zámek patří k největším skvostům české architektury.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Vlaková zastávka se nachází cca 3 km v Benešově u Prahy na trati z Prahy do Tábora.
  • Auto: Z Prahy směr České Budějovice po silnici č.3 do Benešova, odtud směr Chrášťany cca 3km.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

www.zamek-konopiste.cz