Turistický klíč 9

Lokace

  • Kraj: Jihočeský
  • Okres: České Budějovice
  • Obec: Hluboká nad Vltavou

Historie

Hrad byl založen ve 13.století jako královský za vlády rodu Přemyslovců, po smrti Přemysla Otakara II hrad získává nejmocnější šlechtický rod jižních Čech Vítkovci. V roce 1285 je majitelem hradu pan Vítek, bratr Záviše z Falknštejna, který je milencem ovdovělé královny Kunhuty a dočasným opatrovníkem královského syna Václava II. Po převzetí královské moci zajme Václav II Záviše z Falknštejna a vozí ho po Vítkovských panství od hradu k hradu, kde pod hrozbou setnutí nutí majitele, aby se vzdali. Právě Závišův brat Vítek odmítne a Záviš je pod Hlubokou na tzv. Pokutní louce popraven.Od této doby bylo Hlubocké panství mnohokrát zastavováno a hrad chátral. Až za vlády Viléma z Pernštejna v letech 1490-1492 došlo ke kompletní rekonstrukci Hluboké. V Roce 1534 je na hrad přiveden vodovod, postaveny vinice a obora. V roce 1561 získávají hrad páni z Hradce a provádějí kompletní přestavbu na renesanční zámek. Od pánů z Hradce získal roku 1598 Hlubokou Bohuslav Malovec z Malovic. Pro účast Malovců na stavovském povstání však byla roku 1619 Hluboká konfiskována a panství bylo dáno španělskému generálovi donu Baltazaru Marradasovi. Jeho synovec v roce 1661 prodává zámek i okolí Janu Adolfovi I. ze Schwarzenbergu. Na počátku 18. století byla provedena kompletní barokní přestavba vedená Pavlem Ignácem Bayerem. V letech 1741 osadilo Hlubokou francouzské vojsko a vzápětí bylo městečko i hrad obklíčeno vojskem Marie Terezie.  Během této válečné doby byla Hluboká značně poškozena tak, že se v roce 1761 objevili ve zdech hluboké trhliny.  Dnešní podobu zámek získal v letech 1846-1871 za vlády Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho choti Eleonory. Oba manželé se výrazně podíleli na konečné podobě zámku Hluboká, která je svými negotickými exteriéry vrcholem tudorovské a alžbětinské architektury v České republice.Hrad byl založen ve 13.století jako královský za vlády rodu Přemyslovců, po smrti Přemysla Otakara II hrad získává nejmocnější šlechtický rod jižních Čech Vítkovci. V roce 1285 je majitelem hradu pan Vítek, bratr Záviše z Falknštejna, který je milencem ovdovělé královny Kunhuty a dočasným opatrovníkem královského syna Václava II. Po převzetí královské moci zajme Václav II Záviše z Falknštejna a vozí ho po Vítkovských panství od hradu k hradu, kde pod hrozbou setnutí nutí majitele, aby se vzdali. Právě Závišův brat Vítek odmítne a Záviš je pod Hlubokou na tzv. Pokutní louce popraven.Od této doby bylo Hlubocké panství mnohokrát zastavováno a hrad chátral. Až za vlády Viléma z Pernštejna v letech 1490-1492 došlo ke kompletní rekonstrukci Hluboké. V Roce 1534 je na hrad přiveden vodovod, postaveny vinice a obora. V roce 1561 získávají hrad páni z Hradce a provádějí kompletní přestavbu na renesanční zámek. Od pánů z Hradce získal roku 1598 Hlubokou Bohuslav Malovec z Malovic. Pro účast Malovců na stavovském povstání však byla roku 1619 Hluboká konfiskována a panství bylo dáno španělskému generálovi donu Baltazaru Marradasovi. Jeho synovec v roce 1661 prodává zámek i okolí Janu Adolfovi I. ze Schwarzenbergu. Na počátku 18. století byla provedena kompletní barokní přestavba vedená Pavlem Ignácem Bayerem. V letech 1741 osadilo Hlubokou francouzské vojsko a vzápětí bylo městečko i hrad obklíčeno vojskem Marie Terezie.  Během této válečné doby byla Hluboká značně poškozena tak, že se v roce 1761 objevili ve zdech hluboké trhliny.  Dnešní podobu zámek získal v letech 1846-1871 za vlády Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho choti Eleonory. Oba manželé se výrazně podíleli na konečné podobě zámku Hluboká, která je svými negotickými exteriéry vrcholem tudorovské a alžbětinské architektury v České republice.

Zajímavosti

  • Zámecká kuchyně z poloviny 19.století.
  • Ložnice kněžny Eleonory.
  • Prohlídka je umožněna ve 4 prohlídkových okruzích.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Stanice Hluboká n.Vltavou – Zámostí se nachází na trati z Českých Budějovic do Veselého n.L.
  • Auto: Z Českých Budějovic po silnici č.3 (E55) směr Veselé n.L. a po cca 6 km uhnout doleva na silnici 146 a odtud je to k zámku 8 km.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

www.zamek-hluboka.eu