Turistický klíč 133

Lokace

  • Kraj: Ústecký
  • Okres: Most
  • Obec: Horní Jiřetín

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Přesné datum vzniku hradu není známo, dle písemných dokladů se v roce 1363 – 1365 uvádějí páni ze Rvenic de Lacu. (z Jezera), hrad byl postaven na vybíhajícím hřebeni Krušných hor, ze strategického hlediska to bylo ideální místo. Majitelé se mění často ( Petr z Perče, Albrecht starší z Kolowrat, Jan Smolík ze Slavic, Kunz z Kaufunku a hrad dočasně obsadil zemský správce Jiří z Poděbrad). V roce 1513 Zikmund Smolík přenechává majetek svému švagrovi Mikuláši Hochhauserovi z Hochhausu a za jeho vlády došlo k nejvýraznější přestavbě, která změnila středověký hrad na renesanční zámek. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1549. V pobělohorské době zkonfiskovaný majetek připadl Karlu z Lichtenštejna a obratem dvě třetiny majetku prodal (respektive pouze dvě třetiny smluvní ceny mu byly uhrazeny) Villémovi ml. Popelovi z Lobkowicz na Bílině. V roce 1649 zámek zcela vyhořel a byl poté v letech 1696 – 1713 přestavěn v raně barokním stylu. Zámek a celé panství patří Lobkowiczům až roku 1938, kdy v rámci sudetského záboru se na Jezeří usídlily jednotky SS. V březnu 1943 došlo k novému využití zámku pro vězeňské účely. Byl zde zřízen zvláštní tábor pro prominentní osobnosti, v rámci vězení byl zámek přetřen nazeleno, kolem objektu byly vystaveny strážní budky a nasazeni hlídací psi. V poválečné době se objekt stal sídlem československé armády a tím došlo k nevratnému poškození nejen vybavení, ale i samotného zámku. a smutný osud zámku pokračoval. v 80. letech minulého století bylo Jezeří z důvodu prioritní těžby uhlí určeno k likvidaci. Naštěstí se tak nestalo a tak v roce 1991 se Jezeří dostává zpět do rukou rodiny Lobkowiczů. Bohužel stav památky je tak tragický, že šlechtický rod peníze na její obnovu nemá a tak v roce 1996 daroval pan Martin Lobkowicz zámek Jezeří zpět státu.

Internetové stránky

www.zamek-jezeri.cz