Turistický klíč 268

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Benešov
  • Obec: Postupice – Jemniště

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z oficiálních stránek zámku :” Zpráva o Jemništi pochází z roku 1381. V té době bylo panství v majetku Beneše z Cimburka, který se podle zdejší vsi začal psát z Jemniště. Panským sídlem tehdy pochopitelně nebyl tento zámek, ale tvrz obklopená vodním příkopem, která se dodnes nachází v nedaleké vsi (viz starý zámek). Roku 1717 koupil jemnišťské panství hrabě František Adam z Trauttmansdorffu (+1762). Jeho vkusu a nárokům již zámek ve vesnici nevyhovoval,proto nechal kolem roku 1724 na nedalekém pahorku vybudovat nový zámek, který měl lépe odpovídat jeho vkusu i postavení předního šlechtice. Autorem projektu byl slavný český architekt František Maxmilián Kaňka. Stavba postupovala velmi rychle. V říjnu 1725 byl zámek dokončen natolik, že už mohlo dojít ke slavnostnímu vysvěcení zámecké kaple. Roku 1754 zámek zcela vyhořel. František A.Trauttmansdorff proto nechal celý zámek přestavět a nově vybavit. Na přelomu 18. a 19. století byla barokní zahrada přeměněna v romantický anglický park. Jedinou připomínkou někdejšího francouzského parku je tak úprava čestného dvora a nově založený libosad na pravé straně zámku. Protože F. A. T. nezanechal potomky, odkázal Jemniště svému příbuznému Josefu Václavu Trauttmansdorffovi (+1769),který ale zemřel záhy po něm. Majitelkou Jemniště se tak stala vdova Gabriela, rozená Czerninová,která se provdala (1773) za hraběte Jindřicha Františka Rottenhana (1738-1809). V průběhu 19. století se v držení zámku vystřídalo několik majitelů. Roku 1868 zakoupil panství Zdeněk hrabě Sternberg,majitel nedalekého panství Český Šternberk (prapradědeček současného majitele). Na počátku 20. století se se jedinou majitelkou velkostatku stala Terezie Sternbergová (Sita), která se roku 1927 provdala za Františka hraběte Mensdorff-Pouilly (1897-1991). Sita s Františkem vlastnili Jemniště až do roku 1943. Přestože manželé Mensdorffovi nucený prodej odmítli, museli se do 14 dnů vystěhovat. Část movitého majetku se jim však podařilo převést na hrad Český Šternberk, část na zámeček u Postupic a na postupickou faru, kde později celý život bydleli. Terezie Mensdorffová žila až do své smrti (1985) v nedalekých Postupicích. Její manžel František zemřel roku 1991. Protože byli bezdětní, zdědil nárok na Jemniště jejich synovec, Jan Bosko Sternberg (* 1936). Do rukou Sternbegů se zámek s velkostatkem navrátil roku 1995. Současným majitelem Jemniště je jeho syn Jiří, který se svou rodinou obývá levé křídlo zámku.

Zajímavosti

  • Zámek je zachovalou ukázkou barokního stavebního stylu bez dodatečných přestaveb.

Internetové stránky

www.jemniste.cz