Turistický klíč 267

Lokace

  • Kraj: Karlovarský
  • Okres: Karlovy Vary
  • Obec: Jáchymov

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text přebrán z níže uvedených stránek :”Současná muzejní expozice zvaná “Jáchymov v zrcadle času” má celkem 15 sálů ve 2 podlažích a je vybudována v renesanční budově někdejší Královské mincovny z roku 1536. Návštěvníci zde najdou poučení o následujících tématech: geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století, numismatika a mincovnictví. Atrakcí muzea je velkoplošný pohyblivý model krušnohorských důlních prací v 16. století. Návštěvník může též nahlédnout do expozice mapující pracovní tábory na Jáchymovsku po roce 1948. Muzeum je věnováno památce významného přírodovědce Georgia Agricoly (1494 – 1555), jehož život a dílo jsou úzce spjaty s Jáchymovem. Jeho stěžejní dílo Dvanáct knih o hornictví a hutnictví patří k pilířům evropské montanistické literatury. Unikátem evropského významu je knihovna jáchymovské latinské školy, jejíž fondy pocházejí z 15. – 17. století. K vidění jsou také renesanční a barokní epitafní obrazy ze Špitálního kostela v Jáchymově. Srdce návštěvníka jistě potěší národopis Krušnohoří, lidové kroje či krušnohorská jizba. Součást prohlídkové trasy tvoří impozantní nádvoří a velmi rozsáhlá historická sklepení mincovny, v nichž je umístěno lapidárium cenných kamenných prvků z Jáchymova a okolí (pozdně-gotické a renesanční portály jáchymovských domů aj.) Technickou památkou středoevropského významu je dochovaný dýmník (mohutný komín odvádějící kouř a zplodiny z prubířských a ražebních prostor mincovny), jenž byl několik staletí zazděný a k jeho náhodnému objevu došlo až v průběhu rekonstrukce budovy roku 1985.”

Internetové stránky

www.kvmuz.cz