Turistický klíč 195

Lokace

  • Kraj: Olomoucký
  • Okres: Přerov
  • Obec: Týn nad Bečvou

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z oficiálních stránek hradu :” Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Někdy kolem r. 1320 se stal vlastníkem Helfštýna Vok z Kravař, příslušník významného moravského panského rodu. Hrad už se stal mezitím centrem poměrně rozsáhlého panství, k němuž náleželo i město Lipník, založené dříve než Helfštýn. V držení Kravařů zůstal Helfštýn déle než sto let a v této epoše prodělal dalekosáhlé stavební změny. Jiří z Kravař roku 1447 prodal hrad Helfštýn s městem Lipníkem, 27 vesnicemi a 4 díly dalších vsí Vokovi ze Sovince. Ten jej však nevlastnil dlouho a dalším majitelem se na krátký čas stal Albrecht Kostka z Postupic. V jeho rukách zůstalo panství do roku 1474, kdy jej získal Vilémov z Pernštejna a pro Helfštýnský hrad nastala nová epocha, v jejímž průběhu byl znovu dalekosáhle přestavěn. Výrazné přestavby se děly v duchu vojenství, hrad se musel stát rozlehlejší a nedobytnou pevností. Z důvodů finanční tísně Pernštejnové hrad prodávají a roku 1554 je koupil Půta z Ludanic. Poslední dedička Kateřina z Ludanic se roku 1580 ve věku čtrnácti let provdala ze Petra Voka z Rožmberka a Helfštýn se stal znovu součástí velké rodové enklávy, ale ne na dlouho. Roku 1592 koupil Helfštýnské panství s hradem Hynek Bruntálský z Vrbna. Potomci Hynka Bruntálského podporovali stavovské povstání a tak bylo panství zkonfiskováno a následně jej získal kardinál František z Ditrichštejna. Dvakrát byl hrad dobýván Švédy, kteří pustošili místní okolí, ale  ani jednou se jim nepodařilo tuto pevnost získat. R. 1656 bylo přikročeno k poměrně rozsáhlým demoličním pracím, které sice opevnění Helfštýna příliš nepoškodily, ale zbavily jej s konečnou platností rázu panského sídla. A tím začala dlouhodobá zkáza hradu. Po druhé světové válce byl hrad zařazen jako významná památka do kategorie státních hradů. Byly provedeny poměrně rozsáhlé zajišťovací práce a v jejich rámci se uskutečnil systematičtější uměleckohistorický a archeologický průzkum objektu, který přispěl podstatným způsobem k objasnění jeho minulosti.”

Zajímavosti

  • Zámek je zachovalou ukázkou barokního stavebního stylu bez dodatečných přestaveb.

Internetové stránky

helfstyn.cz