Turistický klíč 194

Lokace

  • Kraj: Ústecký
  • Okres: Litoměřice
  • Obec: Klapý

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek :”Vznik hradu je opředen tajemstvím.podle Dalimilovy kroniky si zde první sídlo vybudoval jakýsi Léva a se svou družinou odtud ovládal okolní krajinu.Václav Hájek z Libočan ve své kronice naopak uvádí, že roku 754 bratři Kalboj a Vaslav z Košťálova postavili na svahu kopce dům pevný jako hrad a nazvali ho Klopaj.Stavbu, která se dochovala do současnosti,založil téměř jistě kolem poloviny 13. století rod Lichtenburků. Počátkem 14. století Lichtenburkové ztratili o své zdejší majetky zájem a i s hradem je vyměnili s králem Janem Lucemburským za jiné. Král roku 1335 prodáva hrad Zbyňku Zajíci z Valdeka. Tehdy se původní název hradu Klapý změnil na Hazmburk. Během husitských válek byl Hazmburk vybrán za bezpečný úkryt kostelních pokladů z Pražského hradu a roku 1440 zde byla uschována drahocená bohoslužebná roucha. Na konci 15. století si Zajícové vybírají za sídelní místo Budyni a hrad začíná pustnout.

Zajímavosti

  • Neuvěřitelný výhled do okolí.

Internetové stránky

www.hrad-hazmburk.cz