Turistický klíč 28

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Liberec
  • Obec: Chotyně

Historie

Přesné datum vzniku Grabštejna není známo, víme však, že za vlády Přemysla Otakara II již se objevují pánové z Donína a Grabštejna. Donínové jsou pány na hradě až do poloviny 16. století, kdy jej prodávají zemskému radovi a místokancléři Jiřímu Mehlovi ze Střelic. Během 15. století dochází k obléhání hradu a několika válečným střetům, avšak nám není známo, že by byl Grabštejn dobyt. Vděčí za to své výhodné poloze a pevnému opevnění. Za vlády zemského rady došlo k velkolepým přestavbám, z gotického hradu se stává honosné renesanční sídlo a zároveň je kompletně přestavěna hradní kaple sv. Barbory, která dones patří k vrcholným dílům renesance na našem území. V roce 1586 Jiří Mehla ze Střelic prodává Grabštejn Ferdinandu Hoffmannovi z Grünenbühlu a jeho potomci vlastní panství během třicetileté války, kdy se na několik let na hradě opevňuje švédská posádka a Grabštejn nadále zůstává nedobytným. Po válce panství získává šlechtický rod Trauttmannsdorfů, ale pod nátlakem císaře jsou nuceni zbořit opevnění, aby nedošlo k opětovnému obsazení nepřátely. V roce 1704 získali Grabštejn Gallasové a připojují ho ke svým državám na Frýdlantu a okolí a provedli zde několik stavebním změn, hlavně na novém zámku, který v dnešní době slouží jako kasárna pro výcvik vojenských psů. Od roku 1992 je hrad zpřístupněn veřejnosti a pravidelně se zde konají koncerty na podporu rekonstrukce zámku a jeho vybavení.

Zajímavosti

  • Renesanční kaple sv. Barbory.
  • Nově zrekonstruované zámecké varhany.

Cestovní itinerář

  • Vlak: Zastávka Chotyně se nachází cca 1 km od zámku na trati z Liberce do Žitavy.
  • Auto: Zámek se nachází v obci Chotyně na silnici č.35 z Liberce do Hrádku nad Nisou.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.grabstejn.cz/