Turistický klíč 29

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Liberec
  • Obec: Frýdlant

Historie

Hrad Frýdlant byl založen na křižovatce obchodních cest vedoucích z Žitavy ku Praze. Přesné datumzaložení hradu není známé, víme, že v roce 1241 používal přídomek z frýdlantu Častolov z rodu Ronovců. Zde však není jistota, neboť ješye jeden hrad se jménem Frýdlant ležel nedaleko České Lípy. Jistě však víme, že za v roce 1278 kupuje panství Rudolf z Bibrštejna od krále Přemysla Otakara II. Tento mocný rod drží hrad do roku 1551. Během husitských válek jsou majitelé přívrženci katolictví a proto v letech 1428, 1430, 1432 a 1433 bylo město vypáleno husity. Z historických zdrojů není jasné, zda-li odšlo k dobytí i hradu, ale podle následujících událostí se to nepředpokládá. Posledním vlastníkem z rodu Bibrštejnů byl Kryštof, kdy po jeho smrti frýdlantská větev rodu vymírá a česká královská komora prodává panství Bedřichovi z Redernu. Redernové vládli na Frýdlantsku 70 let a během této doby došlo k obrovskému rozmach v celém kraji. Za vlády Melichara z Redrnu a jeho ženy Kateřiny rozené Šlikovébylo založeno Nové Město pod Smrkem, vybudovány tři hamry, dva mlýny a celkově změněná koncepce hradu, který byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1621 pro aktiví účast ve stavovském povstání byl Kryštof z Redernu odsouzen ke ztrátě frýdlanstkého panství a to s velkým úsilím získává Albrecht z Valdštejna. Ten připojuje zámek i s okolím ke svému panství, jehož centrem je město Jičín. Po zavraždění Albrechtase stal majitelem Matyáš Gallas a jeho rod vlastní Frýdlant až do roku 1945. Během třicetileté války dochází k velkému poškození jak panství, tak samotného zámku. V roce 1630 do oblasti vpadli Sasové, v letech 1634, 1639, 1642 a 1645 Švédové a vzápětí císařské vojsko. V druhé polovině 17. století došlo k masovému úbytku obyvatelstva najen následky válečných let, ale i díky následné katolizaci,  v jejímž důsledku velká skupina lidí odešla do protestantské části Lužice. Během osmi let zámek dvakrát vyhořel a to v roce 1676 a 1684. V roce 1776 na zámku pobýval císař Josef II při své návštěvě severních Čech. Za vlády Eduarda Clam-Gallase dochází v ltetch 1867-1869 k novorenesančním úpravám čímž zámek získává svou dnešní podobu.

Zajímavosti

  • Unikátní rodinné sbírky Gallasů a Clam-Gallasů. (Portréty).

Cestovní itinerář

  • Vlak: Konečná zastávka Frýdlant se nachází cca 1 km od zámku na trati z Liberce.
  • Auto: Z Liberce po silnici č.13 do města Frýdlant.
  • Mapy.cz: Klikněte na klíčové místo a naplánujte si výlet vlakem, autem, pěšky nebo na kole s mapy.cz.

Internetové stránky

http://www.travel-profi.cz/castle/frydlant.html