Turistický klíč 263

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Mladá Boleslav
  • Obec: Benátky nad Jizerou

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek :” Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Benátkáchpochází z roku 1052, kdy se prameny zmiňují o vsi Obodři, dnes součásti města. Severně od Benátek byl vystavěn před rokem 1264 hrad Dražice, jehož zbytky se dodnes dochovaly na skalnatém výběžku nad řekou Jizerou. Jan z Dražic získal někdy před rokem 1346 povolení založit na nedaleké vyvýšenině město Nové Benátky. V roce 1349 byla uskutečněna stavba kláštera spolu s přilehlým kostelem Narození Panny Marie. Páni z Dražicvymřeli v roce 1385 po meči a v držení města i okolního panství se pak střídali různí majitelé. V polovině 20. let 16. století se v Nových Benátkách usadili purkrabí z Donína a na místě kláštera, zničeného za husitských válek, vybudovali renesanční zámek. Jako příznivci Jednoty bratrské tolerovali ve městě činnost bratrského sboru, kde několik let působil i Jan Augusta. V roce 1599 zakoupil panství včetně města a zámku císař Rudolf II. a umožnil zde dánskému astronomu Tychonovi Brahe zřídit observatoř a setkat se se svým přítelem i konkurentem Janem Keplerem. V roce 1647 obdržel panství významný vojevůdce katolické strany v bojích třicetileté války Jan z Werthu a přistavěl k zámku severní křídlo. Dnešní podobu areálu dovršilo vybudování východního křídla a kostelní věže za hraběte ze Schützenu v roce 1702. Jeho následovník Ignác Zikmund z Klenové jako milovník umění a hudby umožnil bratřím Bendovým dosáhnout výrazných skladatelských a interpretačních úspěchů zejména na pruské půdě. Zároveň dal vyzdobit zámecký park plastikami z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Františka Adámka. Po krátké epizodě pražského arcibiskupa Antonína Petra Příchovského, který upravil interiéry v rokokovém stylu, přešly Nové Benátky do rukou rodu Thun-Hehensteinů. V letech 1844-1847 působil jako učitel hudby v rodině Leopolda Thun-Hohensteina mladý Bedřich Smetana. Poslední majitel hrabě Kinský prodal v roce 1920 již v podstatě prázdný zámek městu. Za okupace v roce 1944 došlo ke sloučení Nových a Starých Benátek a Obodře a vzniklo dnešní město Benátky nad Jizerou ke kterému byly později připojeny i obce Kbel a Dražice. Město se stalo přirozeným centrem jižní části Mladoboleslavska a v současnosti dosahuje počtu přibližně 6900 obyvatel. Jeho rozloha se navíc podstatně zvětšila začleněním části bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá. Kromě lesů a chráněných přírodních lokalit jsou zde k dispozici i plochy v průmyslové zóně města.

Internetové stránky

www.benatky.cz