Turistický klíč 264

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Mladá Boleslav
  • Obec: Benátky nad Jizerou

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek :” Nejstarší část benáteckého zámku pochází z doby kolem roku 1525. Tehdejší majitel benáteckého panství, Fridrich z Donína, si nechal postavit nové reprezentativnější sídlo, než byl požadavkům na úroveň bydlení vrchnosti již nevyhovující dražický hrad. Původní donínský zámek tvoří dnešní západní zámecké křídlo. Ve stavebních úpravách bylo pokračováno v dalších desetiletích 16. století, fasáda zámecké budovy byla vyzdobena rustikou (1572) a sgrafity s loveckými a mytologickými výjevy, doplněné iluzivními arkádami s figurálními motivy (1599). Zásadní stavební úpravy byly provedeny za Jana z Werthu. Ten nechal k původnímu zámku přistavět nové, barokní křídlo. To nyní tvoří hlavní zámecké průčelní křídlo. Kolem zámku byla v polovině 17. století postavena i potřebná hospodářská stavení a celý areál, včetně kostela, byl obehnán zdí se třemi branami. V roce 1656 nové křídlo zámku vyhořelo. Teprve na konci 17. století, když byl majitelem panství hrabě ze Schützenu, došlo k zásadní opravě a přestavbě celého zámku. Tehdy získal benátecký zámek podobu, kterou má dnes. Od konce 19. století, když se majitelkou zámku stala vídeňská Länderbanka, zámek postupně pustl. Ani poslední šlechtičtí majitelé, Kinští, nevěnovali údržbě zámku potřebnou pozornost – například mobiliář zámku byl Kinskými prodán v dražbě. Teprve v roce 1920, kdy zámek koupilo město, bylo započato s postupnými opravami a restaurátorskými zásahy. V roce 1937 byla obnovena sgrafita, dosud částečně skrytá pod omítkou. Také interiéry zámku byly z části restaurovány a zámek se stal sídlem městské správy. Nyní v zámku sídlí městský úřad, kanceláře zde má také společnost odpadového hospodářství – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.. Ve druhém patře jsou expoziční a depozitární prostory pobočky Okresního muzea Mladá Boleslav, dřívějšího městského muzea. Další muzejní expozice – soukromé muzeum hraček pana Jiřího Fialy – je v přízemí zámku.

Internetové stránky

cs.wikipedia.org