Turistický klíč 154

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Nymburk
  • Obec: Přerov nad Labem

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených webových stránek :” Prvním muzeem tohoto druhu v Čechách bylo Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, založené a otevřené v roce 1967. Na počátku jeho historie byla snaha pracovníků bývalého střediska krajské památkové péče a zejména tehdejšího konzervátora pro lidovou architekturu arch. Ladislava Štěpánka a pracovníků Polabského muzea v Poděbradech zachránit z oblasti středního Polabí alespoň několik typických ukázek lidové architektury, která rychle a nenávratně pod vlivem tehdejších poměrů mizela z našich vesnic. Právě v té době procházela generál ní opravou památkově chráněná tzv. “staročeská chalupa” čp. 19 v Přerově nad Labem a hledaly se možnosti jejího dalšího využití. Populární “česká chalupa” na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891 inspirovala majitele přerovského panství prince Ludvíka Salvátora z toskánské větve Habsburků k tomu, že starobylé stavení v sousedství zámku nechal po roce 1 895 vykoupit a podle vzoru “české chalupy” upravit. Pověřil lesního Antonína Míška, známého svým zájmem o přírodu, archeologii a národopis, aby chalupu zařídil památkami získanými v Přerově a okolí. Roku 1900 byla “staročeská chalupa” vybavena malovaným nábytkem a různými předměty z domácnosti a vitrínami s nejrůznějšími sbírkami a zpřístupněna veřejnosti.

Zajímavosti

  • Expozice Lid a lidová kultura středního Polabí 18. – 20. stol.

Internetové stránky

cs.wikipedia.org