Turistický klíč 286

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Rychnov nad Kněžnou
  • Obec: Vrbice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Tex je přebrán z níže uvedených stránek :”  Ze součastníů již málokdo ví, že na vrbickém Kastelu 445 m. n. m. v období 2. světové války stávala rozhledna. Byla vystavěna Československou armádou kolem roku 1937 a plnila úkol triangulačního bodu. Těch bylo v okolí několik, ale tato rozhledna (pokud ji můžeme takto nazývat) je zdaleka předčila svou výškou. Měřila úctyhodných 37 metrů, což bychom mohli přirovnat nakříklad ke dvanáctipatrovému panelovému domu. Nabízela tedy pro nás již nepředstavitelný rozhled po širokém okolí. Bylo možno spatřit Kunětickou horu, Pardubicko, Hradecko, Sněžku a celé panoráma Orlických hor. Rozhlednu vojáci zbudovali z dřevěné konstrukce. Rozhledna během své existence sice nebyla volně přístupná, ale pamětníci vyprávějí, že na rozhlednu vylezli skoro každou neděli. Po skončení okupace v květnu 1945 zavlála na vrcholu rozhledny československá vlajka, kterou tam díky obratnému kousku vztyčil pan Miroslav Kašpar. Po válce již armáda o rozhlednu neprojevila zájem a ta připadla okresu. Na dřevěné konstrukci se postupně začínal projevovat zub času a v roce 1946 bylo rozhodnuto o jejím stržení. Třetinu dřeva odkoupil pan Holínka z Kostelce nad Orlicí a dřevo odvážel pan Bolehovský. Zbývající dřevo bylo rozděleno na otop mezi místní občany. Tak skončil osud jedné rozhledny. Myšlenka obnovení rozhledny zůstala v řadě rodáků zakořeněna. Zastupitelstvo obce rozhodlo na podzim roku 2004 o výstavbě nové turistické rozhledny v blízkosti silnice poblíž místa nejvyššího bodu Kastel. Novou rozhlednu projektoval Ing. Antonín Olšina z Vysokého Mýta. Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo, točité schodiště je ocelové. Výška nově naprojektované rozhledny je 29m, vyhlídkové plošiny jsou v 11 a 25 metrech. Lze předpokládat, že se vrbická rozhledna stane přitažlivým turistickým cílem našeho regionu.

Stavební práce proběhly dodavatelsky firmou Vaspo Vamberk s.r.o. v měsících srpen – listopad 2005. Na realizaci rozhledny odpracovali stovky brigádnických hodin i občané z Vrbice. Slavnostní zpřístupnění rozhledny proběhlo 15. dubna 2006.

Zajímavosti

  • Rozhledna nabízí noční výhlídky v případě příznivého počasí v pátek a nebo sobotu.

Internetové stránky

www.vrbice.info