Turistický klíč 160

Lokace

  • Kraj: Jihomoravský
  • Okres: Znojmo
  • Obec: Vranov nad Dyjí

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Hrad patří ke starším opevněním na našem území, první písemná zmínka pochází z roku 1100 v Kosmově kronice a v té době byl majetkem českých králů. Roku 1323 přechází majetek na Jindřicha z Lipé a lenními pány byli i bohatí Lichtenburkové, kteří hrad získávají trvale do svého vlastnictví v roce 1499 za vlády Vladislava Jagelonského. V 16 století a na počátku 17. století panství často mění své majitele. Během třicetileté války byl hrad neúspěšně dobýván Švédy, avšak okolní vsi jejich řádění neodolaly.  V roce 1665 hrad zachvátil ničivý požár a tak dokonal zkázu nejen hradu, ale i celého panství, které zůstalo po válce vylidněné a zpustošené.  V této době Vranov získávají Stahrenberkové, kteří zde provedli velké stavební úpravy. Již však v roce 1680 hrad a okolí kupuje Michal Jan II. z Althannu, který se pustil do velkolepé přestavby z původního hradního komplexu na moderní barokní zámek. Hlavním architektem se stal Jan Bernard Fischer z Erlachu. V roce 1793 panství v konkurzním řízení získává český zemský advokát Josef Hilgartner z Lilienbornu a pokračuje ve stavebních úpravách nejbližšího okolí. V 19. století Vranov patří polské šlechtě rodu Mniszků a od roku 1876 s ní spřízněným Stadnickým. Během jejich panování se zámek stal centrem kulturního dění, dokladem je velkolepá knihovna a časté návštěvy umělců z Vídně. V roce 1938 se Vranov stává součástí Hitlerovské říše a po druhé světové válce je majetkem československého státu.

Zajímavosti

  • Zámek navštívil i nositel Nobelovy ceny Henryk Sienkiewicz.
  • Vranov nabízí 3 vyhlídkové okruhy a návštěvu zámecké zahrady.

Internetové stránky

www.zamek-vranov.cz