Turistický klíč 77

Lokace

  • Kraj: Zlínský
  • Okres: Zlín
  • Obec: Vizovice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Historie zámku se datuje k roku 1569 kdy koupil panství Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan, který je zvelebil. Za něho byly Vizovice povýšeny na město. Kavka z Říčan vystavěl ve třetí čtvrtině 16. století na místě bývalého kláštera renesanční zámek, tzv. Nový Smilheim. Zámek změnil několikrát majitele a až v roce 1594 získal objekt Emerich Doczy z Nátluče. Emerich Doczy náležel mezi kruté feudály a po uherském způsobu začal na vizovickém panství utlačovat poddané a zvyšovat jim robotu. Doczyové byli pro svou krutost nenáviděni a proto se jejich poddaní v době stavovského povstání v letech 1618 – 1620 vzbouřili a vyhnali je z panství. Teprve 15. července 1622 mohl kardinál Ditrichštejn požádat okolní feudály, aby uvedli Doczyovce opět zpátky na Vizovice. Na počátku 18. století bylo vizovické panství značně zpustošeno vpády uherských povstalců, zvaných kuruci, kteří 7. dubna 1708 vypálili město Vizovice a požárem byl značně poškozen zámek i s kaplí.  Od roku 1749 došlo k rozsáhlé přestavbě podle plánů Františka Antonína Grima a dokončením kaple v roce 1766 se dílo uzavřelo.  Kolem zámku dal Heřman Hanibal z Blümegenu zřídit francouzskou zahradu, která byla v 19. století zčásti upravena a rozšířena v přírodně krajinářský park. Zámek a parter zahrady vyzdobil svými díly brněnský sochař Ondřej Schweigel. Heřman Hanibal Blümegen zemřel v r. 1774 a odkázal panství svému synovci Petru Alcantarovi z Blümegenu. Na konci 18. století bylo mnoho pozemků prodáno nebo pronajato. Neutěšené poměry napravila až Františka z Stillfriedu, která zdědila panství v r. 1813. Stillfriedové vlastnili zámek až do roku 1945.

Zajímavosti

  • Historické interiéry ve stylu baroka, empíru i biedermeieru a zámecká obrazárna.
  • Vzácný soubor děl nizozemského malířství v zámecké obrazárně.

Internetové stránky

https://www.zamek-vizovice.cz/cs