Turistický klíč 85

Lokace

  • Kraj: Jihomoravský
  • Okres: Brno
  • Obec: Veveří

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Původní stavba vznikla okolo roku 1213 z této doby je dodnes zachovalá vysoká válcová věž s břitem. Dle pověsti hrad získal název podle množství veverek, které v této oblasti vyplašil kníže Konrád I. Brněnský. Od počátku 13. století bylo Vevevří hradem královským. Hrad byl rozdělen na dvě části jádro, které bylo obehnáno hlubokým příkopem a předhradí, které bylo samostatně opevněno a chránilo jej 5 věží. Hrad byl v této době velmi těžce dobytelný. V roce 1458 Jiří z Poděbrad postupuje panství těšínskému knížeti Přemkovi. V následujících dvou stoletích hrad mnohokrát změnil své majitele. Za třicetileté války, kdy jej obléhali Švédové bylo Veveří značně poškozeno. V roce 1690 získávají panství Sinzendorfové, za jejich vlády došlo na hradě k důkladné přestavbě. Od roku 1802 se opět střídá velké množství vlastníků panství. (Vilém z Mundy, Gustav Vasa, Jiří Šimon Sina, Helena Sinová, Mořic Hirsch-Gerreuth, rod de Forestů). V roce 1925 byl hrad zestátněn.

Zajímavosti

  • Gotická kaple ze 13. století.

Internetové stránky

https://www.hrad-veveri.cz/cs