Turistický klíč 83

Lokace

  • Kraj: Jihomoravský
  • Okres: Břeclav
  • Obec: Valtice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Přesné datum vzniku hradu není známo, pravděpodobně byl postaven pasovskými biskupy, víme však, že v roce 1192 hrad získává Vichard ze Seefeldu. Po smrti jeho potomka Albera za Seefeldu nebylo již mužského dědice a na majetek si činilo nároky šest jeho dcer. Po dlouhém jednání se majetek rozdělil na polovinu a valtické panství získávají Rauhensteinové a Poterdorfové. Poslední z Rauhensteinů umírá kolem roku 1387 bez dědiců a dochází k nové dělbě majetku na Poterdorfy, Rauhensteiny a Kuenringy. Jednou z podílnic byla Alžběta třetí manželka Jana I z Lichnštejna, kterému odkázala před svou smrtí jednu šestinu valtického panství, čímž dala základ k následující vládě Lichnštejnů až do roku 1945. Jan postupně zkupoval zbylá podílnictví až v roce 1394 vlastní celé Valtice i sousední panství lednické. V 15. století přebudovali Lichnštejnové Valtice na pozdně gotický hrad a v 16. století přeměnili sídlo na renesanční zámek. Za vlády Karla z Lichnštejna a jeho syna Karla Eusebia došlo k nejvýznamnější přestavbě areálu. Původní zámek byl rozebrán na stavivo, některé jeho části slouží jako hospodářské budovy a severněji byl postaven zámek nový ve stylu manýrismu. Po smrti Karla Eusebia a jeho syna nadále dochází ke stavebním úpravám, byla postavena nová jízdárna, přebudována španělská stáj, objevila se lisovna a byla postavena vstupní zámecká brána. Bezprostřední okolí zámku se přeměnilo v barokní zahradu ležící v původních místech lichnštejnského hradu a později renesančního zámku. Vzhledem k tomu že panství valtické i lednické má po celou dobu stejného majitele, dochází postupně k propojování a vzniku krajinného areálu, kterému se dnes přezdívá “Zahrada Evropy.“

Zajímavosti

  • Lednicko-valtický areál je zapsán na listině UNESCO.
  • V zámeckém parku se nachází mnoho unikátních staveb. (Dianin chrám, kolonáda, Belvéder, Tři Grácie, atd.).

Internetové stránky

https://www.zamek-valtice.cz/cs