Turistický klíč 218

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Ústí nad Orlicí
  • Obec: Ústí nad Orlicí

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek :”Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády Přemysla Otakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada Oustí a dala tak základ ke vzniku dnešního města. Jeho krásný historický střed s téměř pravidelným čtvercovým náměstím s podloubími a typickými starými domy je od roku 1991 vyhlášen za městskou památkovou zónu. Převážná většina obyvatel se v minulosti živila hlavně zemědělstvím a domácím tkalcováním. K rozmachu továrenského textilního průmyslu a strojírenské výroby došlo v polovině 19. století v souvislosti se stavbou železnice Olomouc – Praha. Těmito faktory byl život města ovlivněn natolik, že mu dokonce přinesl označení ” východočeský Manchester” Ústí nad Orlicí má však nejenom významnou tradici průmyslovou, ale i kulturní. Založily ji zdejší slavné muzikantské rody, velké muzikantské osobnosti, z nichž za všechny je třeba jmenovat houslového virtuosa Jaroslava Kociana /1883 – 1950/ a violoncellistu Bohuše Herana /1907 – 1968/.

Zajímavosti

  • Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie.

Internetové stránky

www.ustinadorlici.cz