Turistický klíč 55

Lokace

  • Kraj: Plzeňský
  • Okres: Klatovy
  • Obec: Švihov

Cestovní itinerář

Historie

Vodní hrad Švihov, postavený pány z Rýzmberka ve slohu pozdní gotiky, je jedním z mála staveb, které představují naprosto čistý stavební typ neporušený pozdějšími úpravami. Byl postaven při staré obchodní stezce vedoucí z bavorského Podunají přes Železnou Rudu a Klatovy na Plzeň. Spolu s ním bylo u Úhlavy založeno i malé město. O vybudování hradu se zasloužil Půta Švihovský, který byl nejvyšším sudím Království českého. Za své věrné služby králi Vladislavu II. dostal svolení postavit si na svých panstvích 4 nové hrady. Základní myšlenkou opevnění Švihova bylo vytvoření umělého ostrova, kde z jedné strany přitéká řeka Úhlava, na druhé byl vykopán mlýnský náhon a na zbylé ploše vznikly 3 rybníky. Vlastní hrad tvořily dvě palácové budovy a parkánová zeď, původně doplněná čtyřmi nárožními baštami. Na východní straně parkán uzavírá kaple postavená na polygonální baště, na západní straně je vysunutá pětipatrová věž s bránou. Celé uzavřené hradní jádro chránil nejméně 8 m hluboký vodní příkop, přes který vedl padací most do vstupní věže. Půta ještě zahájil práce na západní části vnějšího obranného pásu doplněného válcovou věží Kašperskou. Po jeho smrti ve stavební činnosti pokračovali synové Jindřich a Václav, kteří si k dostavbě východní části fortifikačního systému přezvali Benedikta Rejta z Pístova, předního architekta pozdní gotiky. Vnější opevnění, ve východní části doplněné dovnitř otevřenými dělovými baštami, bylo obklopeno dalším vodním příkopem. Stavba hradu byla dokončena kolem r. 1530 a jeho vzhled z této doby je realisticky zachycen v kapli ve fresce se svatojiřskou tematikou. Bohatí Rýzmberkové se později dostali do dluhů a postupně rozprodávali celý svůj majetek. Švihov odkoupili v roce 1548 páni z Říčan a ze Štěkně, kteří však už po padesáti letech hrad prodali Černínům z Chudenic, v jejichž majetku zůstal až do r. 1945. Po třicetileté válce byl hrad na příkaz císaře Ferdinanda III. zčásti pobořen, v 18. století byl už opuštěn a od té doby sloužil jako sýpka. Po r. 1950 byl proveden historický průzkum a zahájena rozsáhlá obnova hradu, která stále pokračuje. Dnes je ve Švihově náznaková hradní instalace doplněná např. sbírkou zbraní a gotických plastik. 

Zajímavosti

  • Středověké podzemí, muzeum husitství.

Internetové stránky

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vihov_(hrad)