Turistický klíč 40

Lokace

  • Kraj: Středočeský
  • Okres: Příbram
  • Obec: Příbram

Cestovní itinerář

Historie

Na místě dnešní basiliky stávala ve tředověku kaplička zasvěcena paně Marii. Přesné datum jejího vzniku není známo, dle pověsti byla postavena ve 13. století rytířem z rodu Malovců. Svatá Hora byla mnohokrát dostavovaná, přestavovaná a restaurovaná. V 17. století se stala Svatá Hora jedním z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších raně barokních objektů na našem území, v této době bylo sídlo ve správě jezuitů až do roku 1773, kdy byl Jezuitský řád dočasně zrušen a správu převzali světští administrátoři. (od roku 1976 s titulem probošta, neboť v tomto roce byla rezidence povýšena na stálé proboštství).V roce 1861 dostali Svatou Horu do správy redemptoristé (kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, která byla založena 9. listopadu 1732 ve Scale v Neapolském království). V roce 1978 vypukl v areálu velký požár, který napáchal mnoho škod. V dnešní době je Svatá Hora vyhlášeným poutním místem, které navštěvují lidé z celého světa.

Zajímavosti

  • Soška Panny Marie Svatohorské.

Internetové stránky