Turistický klíč 177

Lokace

  • Kraj: Moravskoslezský
  • Okres: Nový Jičín
  • Obec: Studénka

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek vagonářského muzea v zámku Studénka :” Muzeum sídlí v místním zámku ve Studénce. Jeho jednopatrová budova byla dokončena v roce 1750 přestavbou staršího zámku, uváděného v historických pramenech již v roce 1705. V letech 1860 až 1863 se k zámku přistavěla věž a vížka s točitým schodištěm. Uskutečnila se i přestavba jednopatrové zámecké budovy, do níž se instalovalo mramorové schodiště s litinovým zábradlím z železáren v Blansku. Kolem zámku byl zřízen park, do kterého byly vysázeny mnohé cizokrajné dřeviny. Po první světové válce se v zámku nacházela obchodní škola legionářů (upomínkou na ni je pomníček vlevo před vstupem do zámku), poté učebny měšťanské školy a ve zbývající části zámku obecní byty. V roce 1936 odkoupila od knížete Blüchera zámek včetně parku obec Studénka. Zámek je dnes majetkem města Studénky. Mimo muzea je v zámku rovněž obřadní síň městského úřadu, knihovna městského kulturního střediska a základní umělecká škola. Zámek nemá žádný původní mobiliář a tak je široké veřejnosti přístupné pouze Vagonářské muzeum. Podnětem k založení muzea se stala úspěšná výstava k 55. výročí zahájení výroby kolejových vozidel ve Studénce, uspořádaná v roce 1956 v prostorách závodního hotelu. Po dohodě mezi Vagónkou Tatra Studénka – Butovice n.p. a Místním národním výborem ve Studénce se sídlem muzea stala v tomtéž roce věžovitá část zámku, kde byla v květnu následujícího roku uspořádána výstavka k historii podniku. První dva sály byly pro návštěvníky zpřístupněny v květnu 1961 a do roku 1965 se expozice rozrostla na pět sálů, v nichž se prezentovaly počátky kolejové dopravy a vagonářské výroby na našem území, historie podniku do roku 1960 a vývoj jednotlivých částí kolejových vozidel. V současné době jsou návštěvníkům k dispozici tři předsálí a šest výstavních sálů. V jednom z nich je umístěn panel s funkční modelovou dráhou. Muzeum postupně získávalo nové exponáty a jeho poslední obsahové uspořádání se provedlo na počátku roku 2004, kdy byly zpracovány materiály do roku 2003. Zpracováním historických materiálů je vagonářské muzeum ojedinělým evropským unikátem. Původní vlastník jej ke dni 1.4.2003 odprodal a novým vlastníkem muzea se stalo město Studénka, provozovatelem je Městské kulturní středisko ve Studénce, p.o.

Zajímavosti

  • Modelový okruh o rozměrech 6 x 1,5 m s dvěma okruhy kolejiště a modely HO (1:87).

Internetové stránky

cs.wikipedia.org