Turistický klíč 80

Lokace

  • Kraj: Jihomoravský
  • Okres: Hodonín
  • Obec: Strážnice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Lze předpokládat, že strážnický hrad stál již v r. 1302 a patřil Milotovi z Dědic. Po něm získala v r. 1376 strážnický hrad větev Benešoviců, píšící se z Kravař. Zdejší hrad proslul za husitských válek, kdy se stal přední oporou husitství na Moravě.  I když musel zdejší vládce Petr z Kravař kapitulovat v roce 1421, zříci se kalicha a uznat Zikmunda za krále, stihnul poslat husitské kněze ze Strážnice do bezpečí. Poněvadž se však Petr z Kravař těšil zvláštní úctě a důvěře moravské šlechty byl dosazen do úřadu zemského hejtmana. V roce  1468 pobýval na hradě král Matyáš Korvín, propuštěný z pražského zajetí. A zde byly uzavřeny úmluvy mezi ním a správcem českého království Jiřím z Poděbrad a smluven Matyášův sňatek s Jiřího dcerou Kateřinou. Kolem roku 1568 za vlády pánů z Žerotína  byl přebudován dosavadní gotický hrad na renesanční zámek s výrazně s dvoupodlažním arkádovým systémem, který přetrval až do stavebních úprav v 19. století. Během dalších století zámek prožil pohnutou historii. Od vpádů uherských nájezdníků po krutovládu Anny Kateřiny ze Žďáru. Bídu města dovršil vpád vojska Rákocziho 7. ledna 1704  kdy útočníci vnikly do města a vyplenili  a vypálili 181 domů, dvůr, kostel, faru, nemocnici atd. Pokusili se dobýt i zámek ale byli odraženi. V roce 1765 zakoupil panství hrabě Karel Magnis , který zvelebil hospodaření velkostatku,  a vybudoval zámecký park. V 50. letech 19. století Filip Magnis zámek přestavěl do dnešní romantizující podoby – tehdy byly odstraněny charakteristické zámecké arkády.  Rameno Moravy před zámkem bylo překlenuto řetězovým mostem, jedním z prvých ve střední Evropě.

Zajímavosti

  • Původně gotický hrad přestavený na renesanční zámek Žerotínů.

Anglický park, historické interiéry s dobovou zámeckou instalací, bohatá knihovna, muzejní výstava nástroje lidové hudby v ČR.

Internetové stránky

http://www.straznice-mesto.cz/straznicky-zamek