Turistický klíč 37

Lokace

  • Kraj: Jihočeský
  • Okres: Strakonice
  • Obec: Strakonice

Historie

Hrad byl založen v první třetině 13. století šlechtickým rodem Bavorů, který patřil v tehdejší době k velmi váženým. V roce 1243 daroval Bavor I. a jeho manželka Bolemila část strakonického hradu řádu johanitů a ti pak vybudovali křížovou chodbu mezi kostelem a hradním palácem. Tato památka patří k nejstarším cyklům nástěnných maleb ve střední Evropě. V roce 1402 po špatném hospodaření jsou potomci Bavora I nuceni prodat svoje panství johanitům a ze Strakonic se stává jejich sídelní centrum pro království české. Během třicetileté války byl hrad několikrát napaden. Úpadek panství nastal po roce 1694, kdy bylo velkopřevorství trvale přesídleno do Prahy. Od roku 1936 je hrad sídlem strakonického muzea.

Zajímavosti

  • Ve strakonickém hradě sídlí Muzeum středního Pootaví.

Cestovní itinerář

Internetové stránky

https://www.strakonice.eu/content/historie-mesta