Turistický klíč 91

Lokace

  • Kraj: Olomoucký
  • Okres: Bruntál
  • Obec: Sovinec

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Vznik hradu se datuje někde před rokem 1333. Jako zakladatelé se uvádějí bratři Vok a Pavel ze Sovince. Rod Sovinců pařil ke starým českým rodům z domácí větve Hrutoviců. Na přelomu 15. a 16. století za vlády zemského sudího Ješka Pňovského ze Sovince (1492-1506) došlo k některým přístavbám sovineckého sídla. Odtud se dochoval znak pánů ze Sovince nad nejstarší gotickou bránou  uzavírající přístup do původního hradu.Po bitvě na Bílé Hoře byl hrad prodán řádu německých rytířů.  16. století znamenalo důležitý pokrok v dalším stavebním vývoji hradu směrem k novému typu panského sídla – k zámku.Za třicetileté války a to v roce 1626 padl hrad, opatřený jen malou posádkou, do rukou dánských Mansfeldových vojsk a byl i s okolím dokonale vypleněn. Proto se místodržitel Jiří Vilém z Elkershausenu zvaný Klippel snažil dobudovat Sovinec v dokonalou pevnost opatřenou silnou vojenskou posádkou. Opevnění Sovince z třicetileté války je nejrozsáhlejším zachovalým opevněním z té doby v našich zemích. I přes tato opatření byl Hrad Sovinec 6.října 1643 dobit Śvédskými vojsky a po jejich odchodu v r. 1650 zůstal objekt v zuboženém stavu. Posléze hrad sloužil jako byty řemeslníků, chlapecký seminář a od roku 1867 lesnická škola. Kolem roku 1903 dal arcivévoda Evžen hrad uvnitř opravit a jednoduše ozdobit. Nejtemnější období jeho dějin však nastalo za druhé světové války. Na Sovinci se usadila speciální jednotka SS, hrad se stal vězením hlavně pro francouzské důstojníky a antifašisty. Po válce se stala majitelem Sovineckého hradu Moravská filharmonie v Olomouci,v roce 1960 převzal hrad do správy Vlastivědný ústav Bruntál, event. Okresní vlastivědné muzeum v Bruntále.

Zajímavosti

  • Výstava surrealistů, expozice zbraní.

Internetové stránky

www.mubr.cz/sovinec