Turistický klíč 279

Lokace

  • Kraj: Plzeňský
  • Okres: Klatovy
  • Obec: Sušice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text je přebrán z níže uvedených stránek : ” Svatobor je nejvíce vyhledávaným místem na sušicku turisty. Zde bylo staré sídliště pohanských předků a místo náboženských obřadů. Je opředen pověstmi o pohanské kněžně Vodolence, která podle pověsti byla lidem milována a také v blízkosti Svatoboru pohřbena. Svatobor s rozhlednou tvoří malebné pozadí města Sušice. Na úpatí Svatoboru byly objeveny stopy polozahloubené chaty ze střední doby kamenné (10 000 – 8 000 let před n. l.) o rozměrech asi 4,5 × 3 m. V ní byl nalezen větší počet kamenných štípaných nástrojů. Rekonstrukci této chaty můžete spatřit v expozici muzea v Sušici. Pod Svatoborem jsou i objevy pohřebiště původní slovanské osady Sušice, datované nálezem denáru z doby Vratislava I. (1061 – 92). Inventář obsahoval také perly, jež se v Čechách vyskytovaly poměrně zřídka a jsou dokladem rozvinutých obchodních kontaktů. V minulých dobách byl Svatobor opředen mýtem pravěkého hradiště a obětiště (vedl k tomu název vrchu a náhodně nalezený středověký svícen, považovaný za staroslovanského bůžka).”

Zajímavosti

  • Chata u rozhledny je celoročně otevřená a nabízí kromě restaurace i možnost ubytování.

Internetové stránky

www.rozhlednasvatobor.cz