Turistický klíč 224

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Rychnov nad Kněžnou
  • Obec: Rokytnice v Orlických horách

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Historie obce je převzata z oficiálních stránek města Roktnice v Orlických horách. “Z dochovaných archivních pramenů nelze dnes přesně určit vznik Rokytnice. Její počátky lze datovat na přelom 13. a 14. století, kdy tehdejší vlastníci tohoto panství – Páni z Rychnova počali kolonizovat toto území, bohaté na zásoby dřeva. První zmínka o tehdy uhlířské osadě je datována k roku 1318. Roku 1487 vzniká odtržením od rychnovského panství samostatný statek – základ pozdějšího rokytnického panství. Roku 1548 kupují toto zboží Lickové z Rýzemburka, kteří začali budovat v místě dnešního zámku vodní tvrz. Roku 1567 kupuje zadlužené panství německý šlechtic původem z Horní Lužice – Joachim Mauschwitz z Armenruh. Za jeho vlády se začíná z běžného života vytrácet český jazyk, který jen ztěží odolává silnému tlaku přicházejících německy mluvících kolonistů, především řemeslníků. Za vlády Mauschwitzů se začíná na panství vést přehledná správní agenda. Mauschwitzové byli v dějinách města známí jako velmi přísní na své poddané, kteří tak v hojné míře prchali na okolní panství. Přesto se zasloužili o rychlý rozvoj řemesel a cechů na panství. Od roku 1616 do roku 1627 drží Rokytnici krátce Zieglerové z Klipphausenu. Roku 1627 kupuje panství Jan Mikuláš svobodný pán z Nostitz, německý rod později povýšený do hraběcího stavu. Jeho vliv na panství trvá až do konce 30. let 20. století. Nostitzové se podíleli na další kolonizaci panství, především zakládáním nových vsí (Panské Pole, Julinčino údolí, Hanička, Hadinec) a dalším rozvojem řemesel. Z významných představitelů nelze nevzpomenout Otto z Nostitz, který udělil r. 1651 městečku 13 důležitých privilegií. Od r. 1712 žilo v Rokytnici také několik židovských rodin. Vlastník tehdejšího panství hrabě Nostitz jim povolil zřízení vlastního hřbitova, který se dochoval v torzu do dnešních dnů. Židé měli vyčleněnou ulici od budovy dnešní pošty směrem k Dolní Rokytnici. Dodnes je v jednom z domů dochováno torzo jejich očistné lázně. Další významnou židovskou památkou byla synagoga pocházející z r. 1868, která byla nacisty vypleněna v prosinci 1938. Později byla adaptována na obytný dům.

Zajímavosti

  • Raně barokní zámek.
  • Mariánský sloup
  • Pomník prusko-rakouské války.

Internetové stránky

ww.rokytnice.cz