Turistický klíč 142

Lokace

  • Kraj: Ústecký
  • Okres: Litoměřice
  • Obec: Ploskovice

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Jako první předchůdce dnešního zámku byla Johanitská komenda z konce 12. století. Během husitských nepokojů johanité komendu vyklidili a dočasně se zde usadil výbojný rytíř Ješek. Roku 1436 zastavil císař Zikmund Ploskovice bývalému husitskému hejtmanu Jakoubkovi z Vřesovic. Johanitům však císař ponechal právo výkupu ze zástavy. Johanité prodávají roku 1545 Ploskovice synům Václava Trčky z Vitence a jeho rod je majiteli do doby pobělohorské, kdy jim byli Ploskovice zkonfiskovány  a předány do držení Jindřicha Šlika. Původní komenda byla v době husitské poškozena a následně přestavěna na tvrz, ze které vycházel první renesanční zámek postavený někdy v letech 1545-1575. Dalšími majiteli byli vévodové Sasko-Lauenbursští. Za jejich vlády došlo k barokní přestavbě zámku, zámek ovšem většinou nesloužil jako sídelní místo, tuto funkci měli převážně Zákupy. Kolem roku 1810 získává majetek arcikníže Ferdinandovi, bavorský král. Dnešní podobu Ploskovice získali na konci 19. století, kdy rakouský císař Ferdinand opustil Vídeň a vzdal se trůnu a trvale přesídlil na pražský hrad. Jako svá letní sídla si vybral Ploskovice a Zákupy. Ploskovice bylo nutné kompletně přestavět dle plánů pražského stavitele Jana Bělského a architekta Josefa Pokorného. Po roce 1945 zámek připadl československému státu.

Zajímavosti

  • Dalibor z Kozojed, známý svým vězněním na pražském hradě dočasně spravoval Ploskovice.

Internetové stránky

www.zamek-ploskovice.cz