Turistický klíč 65

Lokace

  • Kraj: Hradecký
  • Okres: Náchod
  • Obec: Nové Město nad Metují

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Původně v Novém Městě vznikl pozdně gotický hrad  to na počátku 16. století, který již byl situován do města a stal se nedílnou jeho součástí. Jeho majitel Jan Černčický z Kácova, Černčic a Krčína se bohužel dožil i požáru budovy a okolí. Po jeho smrti Pernštejnové přestavěli gotický hrad v jednoduchý renesanční zámek a z náměstí vytvořili první zámecké nádvoří. V roce 1547 je panství prodáno novým majitelům Stubenberkům, kteří přestavěli zámek na důstojné panské sídlo. Před rokem 1574 byl postaven panský pivovar, přesný letopočet dosud chybí. Když Walter z Leslie převzal v druhé polovině třicátých let 17.století novoměstský zámek, ihned zahájil stavební práce, které musel dočasně přerušit během nájezdů Švédu v roce 1638 a úplná rekonstrukce se rozjela až po uzavření Westfálského míru. Celá obnova se nesla v duchu baroka a z nenápadného renesančního zámku se stalo na svou dobu moderně vybavené barokní sídlo. Že zámek byl uznáván jako dobře vybavený, dokládají dvě události. Roku 1782 v něm přespal císař Josef II. a 16. června 1813 v něm několik hodin odpočíval ruský car Alexandr. Během druhé poloviny 19. století díky složitým majetkovým vztahům zámek chátral a nikdo se nestaral o jeho údržbu či rozvoj. Roku 1909 bylo panství koupeno Josefem Bartoňem, pro svého syna. V této době byla provedena citlivá rekonstrukce zámku tak, aby odpovídal využití na počátku 20. století. Po roce 1948 bylo panství vyvlastněno československým státem a zámek byl vrácen v rámci restituce roku 1992. Současnými majiteli zámku v Novém Městě nad Metují jsou pan Josef M. Bartoň – Dobenín s chotí.

Zajímavosti

  • Zámecké zahrady.

Internetové stránky

https://www.novemestonm.cz/