Turistický klíč 235

Lokace

  • Kraj: Karlovarský
  • Okres: Cheb
  • Obec: Podhradí

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Ve 13. století docházelo k německé kolonizaci Slovany obývaného pohraničí a díky tomu byl dnes cca 6km od města Aš založen hrad Neuberk Albrechtem z Neuberku. Na konci 14. století panství dědictvím získávají Zedwitzové a ti jej vlastní až do do roku 1945. Během této doby byl hrad několikrát poškozen a vždy znovu postaven, Dodnes zachovalá hradní věž vysoká 21,5 metru pochází pravděpodobně ze 14. století. Na místě zříceniny se později nacházel renesanční zámek, v 17. století barokní zámek a ještě později takzvaný Nový zámek, do dnešní doby se však nedochovaly.

Zajímavosti

  • Hradní věž je do výše 6 metrů plně zazděná.

Internetové stránky

cs.wikipedia.org